Veřejná zakázka: Kolín, ZŠ Masarykova - rekonstrukce ploché střechy - tělocvična

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1197
Systémové číslo: P24V00000085
Datum zahájení: 11.06.2024
Nabídku podat do: 25.06.2024 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kolín, ZŠ Masarykova - rekonstrukce ploché střechy - tělocvična
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a související práce pro potřeby rekonstrukce stávajícího střešního pláště na objektu školní tělocvičny. Celá skladba střechy bude demontována včetně oplechování atiky, střešních vpustí, stávajících dešťových svodů, okapových svodů včetně vpustí. Dále budou opatrně odpojeny a demontovány stávající rozvody hromosvodu a po rekonstrukci zpět osazeny tak, aby byla vydána revizní zpráva.
Součástí střechy bude nově proveden bezpečnostní kotevní systém ploché střechy s bodovými úvazy.
Důvodem rekonstrukce střešního pláště je špatný technickém stav střechy, která vykazuje známky poruch, řešení u vpusti je nevyhovující a hrozí zde zatékání. Dešťové svody kde jsou vyústěny na sousední střechy a jsou vyústěny do fasády, způsobují zatékání do fasády.
Součástí ceny díla bude technologická manipulace, pomocné práce, přesun hmot, doprava, likvidace a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky