Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2017 23.02.2017 10:00
Rekonstrukce západního křídla zámku v Kolíně - restaurování fasády
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2017 23.02.2017 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín
nadlimitní Prokazování kvalifikace 31.01.2017 02.03.2017 10:00
Nákup komponent pro 10 Gbit infrastrukturu
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2017 14.02.2017 12:00
Výměna otvorových výplní v prostoru sloužícím k podnikání v přízemí domu č. p. 774, Benešova a č. p. 880, Pražská Kolín II
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2017 14.02.2017 14:00
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2017 26.01.2017 10:00
Dodávání kancelářských potřeb pro MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2017 26.01.2017 10:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa v ul. Oldřišská – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2017 31.01.2017 10:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHe v ul. U Přejezdu – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2017 31.01.2017 10:00
Oprava bývalého vodojemu v Zibohlavech
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2017 26.01.2017 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Nová, Kolín-Sendražice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2016 06.01.2017 10:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2017 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2016 05.01.2017 09:00
Rekonstrukce ulice Kouřimská (kanalizace a komunikace) – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce kanalizace v ulici Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce kanalizace v ulici Rubešova – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2016 06.12.2016 14:00
všechny zakázky