Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797) VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. září 2016
Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. září 2016
Rekonstrukce silničního propustku v Zibohlavech VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. září 2016
Dodání přístřešků na 3 autobusové zastávky MHD v Kolíně VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. září 2016
Regenerace panelového sídliště – etapa 2016 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10. září 2016
Přeložka účelové komunikace, kabelu NN a vystrojení čerpacích stanic ČS6, ČS8 na sektoru E v PZKO VZ malého rozsahu Hodnocení 6. září 2016
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Kopečku, Kolín - Sendražice VZ malého rozsahu Hodnocení 2. září 2016
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Třešňová, Jabloňová, Na Patnácti kopách, U Cihelny VZ malého rozsahu Hodnocení 24. srpen 2016
Hlasové služby na pevných linkách VZ malého rozsahu Hodnocení 23. srpen 2016
Oprava terasy Městského společenského domu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12. srpen 2016
Stavební úpravy pro rozšíření baru v objektu KINA 99 VZ malého rozsahu Hodnocení 9. srpen 2016
Gymnázium Kolín, Žižkova 162 - oprava střechy gymnastického sálu VZ malého rozsahu Hodnocení 9. srpen 2016
Stavební úpravy části objektu Slovenská, č. p. 984 -byt č. 7 a 11 VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 6. srpen 2016
Místní komunikace na pozemku parc. č. 2001/2 v k. ú. Kolín v lokalitě Polepy VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 6. srpen 2016
Poptávka IT techniky pro Městský úřad VZ malého rozsahu Hodnocení 27. červenec 2016
všechny zakázky