Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Třešňová, Jabloňová, Na Patnácti kopách, U Cihelny VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. srpen 2016
Dodatečné opláštění stávajícího zázemí ve Volnočasovém areálu V Břízách VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. srpen 2016
Hlasové služby na pevných linkách VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. srpen 2016
Odvodnění sektoru E do odvodňovacího systému PZKO VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13. srpen 2016
Oprava terasy Městského společenského domu VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12. srpen 2016
Gymnázium Kolín, Žižkova 162 - oprava střechy gymnastického sálu VZ malého rozsahu Příjem nabídek 9. srpen 2016
Stavební úpravy pro rozšíření baru v objektu KINA 99 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 9. srpen 2016
Místní komunikace na pozemku parc. č. 2001/2 v k. ú. Kolín v lokalitě Polepy VZ malého rozsahu Příjem nabídek 6. srpen 2016
Stavební úpravy části objektu Slovenská, č. p. 984 -byt č. 7 a 11 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 6. srpen 2016
Poptávka IT techniky pro Městský úřad VZ malého rozsahu Hodnocení 27. červenec 2016
Zateplení jihozápadní strany objektu Polepská, č.p. 550, Kolín IV VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22. červenec 2016
Rekonstrukce střechy MŠ Bachmačská 710, Kolín 2 VZ malého rozsahu Hodnocení 12. červenec 2016
Opravy fasád budovy Městské policie Kolín, Kutnohorská 23 VZ malého rozsahu Hodnocení 28. červen 2016
Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh "Revitalizace Pražské ulice v Kolíně" VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20. červen 2016
„Stavební úpravy části objektu tzv. purkrabství - sociální zařízení ve 2.NP “ VZ malého rozsahu Hodnocení 31. květen 2016
všechny zakázky