Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2019 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2019 22.01.2019 08:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Sokolská, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 21.01.2019 10:00
7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III - stavební úpravy tělocvičny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2018 18.12.2018 08:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2018 13.12.2018 15:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp. 286 - 409, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2018 09.01.2019 10:00
Kanalizace pro sportovní areál Borky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2018 04.12.2018 10:00
Schodiště k vodojemu, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2018 10.12.2018 10:00
V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA
nadlimitní Hodnocení 22.10.2018 07.12.2018 10:00
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Kolín veřejnými službami v přepravě cestujících
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2018 31.01.2019 13:00
Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a likvidace autovraků
podlimitní Vyhodnoceno 22.08.2018 12.09.2018 09:30
Smetanova 764 - úprava venkovních prostor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2018 07.09.2018 09:00
Hřbitov Sendražice - rekonstrukce chodníku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2018 23.05.2018 10:00
Obnova visuté lávky přes Labe - Kmochův ostrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2018 09.05.2018 09:00
Rekonstrukce budovy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2018 19.03.2018 09:00
Úsekové měření rychlosti vozidel pro Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2018 28.02.2018 00:00
všechny zakázky