Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kolín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ulice Školská v úseku mezi čp. 54 a čp. 58 - pořízení územní a hmotové studie novostavby bytového/vých domů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.10.2023 25.10.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III - kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.10.2023 24.10.2023 10:00
Výroba, dodání a montáž dveří do Kina 99 - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.10.2023 18.10.2023 09:00
Multikriteriální analýza rozvoje města Kolína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.10.2023 23.10.2023 09:00
JEDNOTNÉ ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K INFRASTRUKTUŘE A BEZPEČNOSTNÍ DOHLED VNITŘNÍ SÍTĚ
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 23.10.2023 10:00
Zateplení objektu a úprava I.PP č.p. 550, Polepská, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 16.10.2023 10:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 10.10.2023 09:00
Rekonstrukce ul. Na Valech, Kolín - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2023 04.10.2023 10:00
Chodník a veřejné osvětlení v ul. Veltrubská, Kolín V
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2023 04.10.2023 10:00
Kolín, Zámecká 160 – oprava krovu a střešního pláště
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2023 04.10.2023 09:00
Nákup multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2023 20.09.2023 10:00
Ulice Jaselská, v úseku mezi ul. Benešova a Tyršova – pořízení územní studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 26.09.2023 09:00
Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích - III. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2023 20.09.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace – parkovací dům v Kolíně - opakovaná
podlimitní Hodnocení 23.08.2023 15.09.2023 10:00
Sanace obytných prostor 13,14,15 a sanace obvodového zdiva I.NP, Tovární č.p. 45, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2023 21.08.2023 10:00
všechny zakázky