Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2023 26.06.2023 09:00
Kolín, ZŠ Bezručova - školní kuchyň - výměna ohřívačů vody a spalinových cest
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2023 21.06.2023 16:30
Instalace závory na pozemku parc. č. 494/2 v k.ú. a obci Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 28.06.2023 09:00
Kolín, ZŠ Masarykova - úprava kanalizace u tělocvičny
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 31.05.2023 16:30
Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k.ú. Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 05.06.2023 10:00
Výměna oken základní škola praktická a speciální č.p. 179, Kutnohorská, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 05.06.2023 10:00
„MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2023 30.05.2023 09:00
Nákup 13 ks PC sestav
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 11.05.2023 10:00
Rozšíření FVE na střeše haly Borky formou Design and Build
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 10.05.2023 10:00
Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary - II. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2023 09.05.2023 10:00
„Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Plynárenská, Kolín – zpracování projektové dokumentace“.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 11.05.2023 09:00
MŠ Bezručova 801, Kolín II, rekonstrukce pavilonu č. 3
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 11.05.2023 09:00
Dodání nového osobního vozidla ŠKODA Kamiq
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2023 24.04.2023 10:00
"Oprava kanceláří ve 3.NP budovy MP Kolín"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2023 24.04.2023 10:00
Oprava fasád budovy radnice v Kolíně
podlimitní Vyhodnoceno 04.04.2023 24.04.2023 10:00
všechny zakázky