Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zastřešení otevřených balkónů v posledním nadzemním podlaží domu č.p. 110, 111 a 112 v ul. Husova, Kolín I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2019 29.03.2019 13:00
Úprava schodiště a veřejného prostranství ul. Kmochova-Jaselská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2019 08.04.2019 09:00
Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Hodnocení 04.03.2019 25.03.2019 12:00
Deponie odstavených vozidel na sektoru I1 v PZKO
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2019 15.03.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Moravcova v Kolíně
podlimitní Vyhodnoceno 20.02.2019 11.03.2019 09:00
Rekonstrukce ulice Nerudova v Kolíně
podlimitní Hodnocení 20.02.2019 18.03.2019 09:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín
podlimitní Hodnocení 15.02.2019 05.03.2019 14:00
Revitalizace území Zálabská skála - Práchovna
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2019 11.03.2019 09:00
„V 00340 – rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
podlimitní Hodnocení 12.02.2019 01.03.2019 10:00
Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943
podlimitní Hodnocení 12.02.2019 06.03.2019 12:00
Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980
podlimitní Hodnocení 12.02.2019 06.03.2019 12:00
Zastřešení otevřených balkónů v posledním nadzemním podlaží domu č. p. 110, 111 a 112 v ul. Husova, Kolín I
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2019 26.02.2019 08:00
Rekonstrukce elektrorozvodů v prostorech sloužících k podnikání v bytovém domě č. p. 638-641 v ul. Benešova, Kolín II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 26.02.2019 08:00
Demolice části objektu č. p. 24, Hlavní, Sendražice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 26.02.2019 08:00
Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 25.02.2019 09:00
všechny zakázky