Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2019 05.03.2019 14:00
Revitalizace území Zálabská skála - Práchovna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 11.03.2019 09:00
„V 00340 – rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 01.03.2019 10:00
Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 06.03.2019 12:00
Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 06.03.2019 12:00
Zastřešení otevřených balkónů v posledním nadzemním podlaží domu č. p. 110, 111 a 112 v ul. Husova, Kolín I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2019 26.02.2019 08:00
Rekonstrukce elektrorozvodů v prostorech sloužících k podnikání v bytovém domě č. p. 638-641 v ul. Benešova, Kolín II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2019 26.02.2019 08:00
Demolice části objektu č. p. 24, Hlavní, Sendražice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2019 26.02.2019 08:00
Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2019 25.02.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Sokolská, Kolín - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.01.2019 18.02.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp. 286 - 409, Kolín - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2019 18.02.2019 10:00
Dodávání originálních tonerů Městskému úřadu Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.01.2019 07.02.2019 10:00
Dodávání kancelářských a hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.01.2019 07.02.2019 10:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2019 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2019 22.01.2019 08:00
7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III - stavební úpravy tělocvičny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2018 18.12.2018 08:00
všechny zakázky