Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Porevizní opravy požárních zařízení v objektech OSBN“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2021 30.01.2021 09:00
Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2021 08.02.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb, ul. Sadová, Kolín 5 – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2021 01.02.2021 11:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2021 21.01.2021 14:00
Provizorní zajištění objektu č.p. 125 v ulici Na Hradbách, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2020 04.01.2021 10:00
Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.12.2020 08.02.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp 286-409, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.12.2020 08.02.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kolínská, Sendražice, II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2020 08.02.2021 09:00
Zhotovení a dodávka uniforem pro Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2020 02.10.2020 09:45
Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry - zpracování projektové dokumentace - 2. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 17.09.2020 08:00
Parkovací systém SMART - ulice Na Pobřeží, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2020 07.08.2020 13:00
Úsekové měření rychlosti vozidel pro město Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2020 03.07.2020 12:00
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 02.06.2020 08:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 28.05.2020 08:00
všechny zakázky