Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SOUTĚŽ O NÁVRH JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ V KOLÍNĚ
VZ malého rozsahu Příjem návrhů 22.02.2021 03.05.2021 15:00
Porevizní opravy požárních zařízení v objektech OSBN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2021 08.03.2021 09:00
Rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, VO - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2021 02.03.2021 08:00
Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2021 01.03.2021 10:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2021 15.03.2021 10:00
Dodání a montáž malého nákladního výtahu pro provoz kuchyně v objektu Mateřská škola Kolín II., Bachmačská 710
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2021 08.03.2021 09:00
Kolín, Čechovy sady - parkoviště 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2021 26.02.2021 12:00
Kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína - podzemní i nadzemní část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2021 08.03.2021 09:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2021 na lesních majetcích města Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2021 09.02.2021 08:00
Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2021 08.02.2021 09:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.01.2021 21.01.2021 14:00
Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2020 08.02.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp 286-409, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2020 08.02.2021 09:00
Zhotovení a dodávka uniforem pro Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2020 02.10.2020 09:45
Parkovací systém SMART - ulice Na Pobřeží, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2020 07.08.2020 13:00
všechny zakázky