Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980“
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 09.06.2020 12:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 19.05.2020 22.06.2020 10:00
Vodovodní a kanalizační přípojka k bytovému domu č. p. 1388, K Raškovci, Kolín V
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 08.06.2020 09:30
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 02.06.2020 08:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 28.05.2020 08:00
MŠ Masarykova 891 – rekonstrukce výdejních míst v pavilonech B a C
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
ZŠ Lipanská 420 – rekonstrukce páteřního rozvodu st. vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
ZŠ Kmochova 943 - výměna parket v učebnách
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
MŠ Masarykova 891 - doplnění přívodu VZT do kuchyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2020 01.06.2020 12:00
Audit požárních zařízení v objektech OSBN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2020 30.04.2020 10:30
Rozšíření městského informačního systému Portál úředníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 03.02.2020 10:00
Kanalizace Kolín - Zibohlavy
podlimitní Hodnocení 21.01.2020 30.03.2020 10:00
Úprava a zpevnění plochy u atletického stadionu, Kolín V
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.10.2019 14.10.2019 13:00
všechny zakázky