Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Bezručova 801, Kolín II - oprava zahradních přístřešků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2017 09.05.2017 08:00
dodání a provoz tankovacích palivových karet pro vozidla města Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2017 15.05.2017 10:00
Kolín - cyklostezka Třídvorská
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2017 27.04.2017 12:00
ZŠ Mnichovická 62, Kolín V - výměna lina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2017 18.04.2017 08:00
Rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 17 a 10 v domě č. p. 110, Husova, Kolín I
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2017 12.04.2017 10:00
Rekonstruce sociláního zařízení v objektu "Zámecká", č. p. 161, ul. Pražská, Kolín I
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2017 12.04.2017 10:00
Kanalizační řád - Zámecká, parc. č. st. 184/1 a 184/4 v k.ú. Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2017 12.04.2017 10:00
Dodání vozidel Škoda Fabia a Škoda Octavia
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2017 06.04.2017 10:00
Stavební úpravy vnitřních prostor sloužících k podnikání Rimavské Soboty 923, Kolín II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2017 04.04.2017 10:00
Snižení energetické náročnosti bytového domu Benešova č. p. 637-641 a Míru č. p. 636 v Kolíně
podlimitní Hodnocení 14.03.2017 20.04.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy ul. Kutnohorská, Kolín"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2017 30.03.2017 10:00
ZŠ Bezručova 980, Kolín II - oprava zázemí tělocvičny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2017 27.03.2017 08:00
Provoz a údržba parkovacích automatů v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2017 29.03.2017 12:30
Revitalizace parkánu MSD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2017 28.03.2017 09:00
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2017 26.01.2017 10:00
všechny zakázky