Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Mistra Jana Husa, Kolín-Sendražice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2017 11.08.2017 09:00
MŠ Bezručova Kolín II, Bezručova 801 - oprava zahradních přístřešků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2017 07.08.2017 08:00
Stavební úpravy služebny v budově Městské policie Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2017 10.08.2017 10:00
Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů ve služebně Městské policie Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2017 10.08.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace na akci „Kolín, parkoviště v ul. Starokolínská“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2017 30.08.2017 10:00
Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 11.07.2017 08:30
Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2017 28.08.2017 10:00
Odvodnění části sektoru C2 na Průmyslové zóně Kolín Ovčáry
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2017 10.07.2017 12:00
Zajištění úklidu společných prostor ve správě OSBN Kolín: bytové domy Kouřimská 9A a 9B, Bezručova 866 a 867 a U Nemocnice 425
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2017 02.08.2017 10:00
Rekonstruce sociálního zařízení ve 2. NP v objektu č. p. 764, Smetanova, Kolín IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 10.07.2017 10:00
ZŠ Bezručova 980, Kolín II - modernizace mycích úseků kuchyně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2017 05.06.2017 08:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2017 02.06.2017 09:00
Oprava bývalého vodojemu v Zibohlavech
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2017 26.01.2017 09:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2017 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2016 05.01.2017 09:00
Rekonstrukce silničního propustku v Zibohlavech
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2016 25.11.2016 09:00
všechny zakázky