Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kanalizační stoky CH a CHI v ul. Sadové a ul. U Hřiště – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2016 15.12.2016 13:00
Rekonstrukce ulice Kouřimská (kanalizace a komunikace) – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce kanalizace v ulici Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce kanalizace v ulici Rubešova – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce ulice Zlatá – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2016 06.12.2016 10:00
Rekonstrukce ulice Nerudova – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2016 06.12.2016 10:00
Rekonstrukce ulice Slovenská – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2016 06.12.2016 10:00
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kolín a území ORP Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2016 23.11.2016 12:40
Rekonstrukce silničního propustku v Zibohlavech
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2016 25.11.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Bachmačská–kanalizace, komunikace, VO“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2016 15.11.2016 09:00
Rekonstrukce ohradní zdi a navazujících ploch v ulici Sokolská, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2016 15.11.2016 09:00
Zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejné zakázky související s realizací projektu „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Kolín“.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2016 04.11.2016 07:30
ZŠ Kmochova 943 - venkovní nasvícení budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2016 31.10.2016 08:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín
nadlimitní Hodnocení 29.09.2016 23.11.2016 11:00
všechny zakázky