Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kolín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup monitorů a PC s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 26.06.2024 10:00
Rekonstrukce fasády – ZŠ, MŠ a Praktická škola, Kutnohorská 179, Kolín
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 27.06.2024 10:00
„Technický dozor investora a koordinace BOZP na akci – Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě Benešova 642-644, Kolín"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 27.06.2024 10:00
Kolín, ZŠ Masarykova - rekonstrukce ploché střechy - tělocvična
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 25.06.2024 12:30
Rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP, č.p. 764, Smetanova, Kolín IV - prostory sloužící k podnikání - lékárna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2024 24.06.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 11 bytů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2024 24.06.2024 10:00
Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky – zpracování projektové dokumentace, IV. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 19.06.2024 09:00
Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou
podlimitní Hodnocení 30.05.2024 18.06.2024 10:00
Vybudování cyklostezky – ulice Třídvorská, Kolín
podlimitní Hodnocení 30.05.2024 18.06.2024 10:00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KOLÍNĚ
VZ malého rozsahu Příjem návrhů 30.05.2024 30.09.2024 12:00
Rekonstrukce oplocení mezi veř. WC a zadní bránou na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2024 17.06.2024 10:00
Instalace EPS v Městském domově pro seniory Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 17.06.2024 10:00
Obnova povrchu v ulici Politických vězňů v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 12.06.2024 09:00
„MATEŘSKÁ ŠKOLA – KMOCHOVA 335, KOLÍN II MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2024 03.06.2024 09:00
Produkční prostředí
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 20.06.2024 10:00
všechny zakázky