Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2018 02.07.2018 09:30
Nábytek a vybavení v rámci objektů Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2018 02.07.2018 10:00
ZŠ Mnichovická - oprava střechy tělovičny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2018 15.06.2018 08:00
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 10 bytových jednotek pro osoby se sníženou pohyblivostí v domě č. p. 110, 111 a 112 ul. Husova, Kolín I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 01.06.2018 08:00
Rekonstrukce kanalizační stoky Gllla v ul. Kutnohorská - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2018 29.05.2018 10:00
Hřbitov Sendražice - rekonstrukce chodníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2018 23.05.2018 10:00
ZŠ Ovčárecká 374, Kolín 5 - stavební úpravy sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2018 21.05.2018 08:00
ZŠ Ovčárecká 374, Kolín 5 - rekonstrukce vnitřní kanalizace 1. PP
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2018 21.05.2018 08:00
Herní prvek na svahu centrálního dětského hřiště – kuličková dráha
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2018 23.05.2018 09:00
Uliční předprostor u ZŠ Ovčárecká
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2018 21.05.2018 09:00
Obnova visuté lávky přes Labe - Kmochův ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2018 09.05.2018 09:00
Zajištění úklidu veřejného WC na poliklinice v ulici Smetanova 764, Kolín
nadlimitní Hodnocení 18.04.2018 23.05.2018 09:00
Nákup technologie pro město Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2018 10.05.2018 09:00
Rekonstrukce kanalizační stoky Fla - 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) - 3. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2018 04.05.2018 07:00
Kolín – čerpací stanice L1 – rekonstrukce technologie
podlimitní Hodnocení 17.04.2018 11.05.2018 10:00
všechny zakázky