Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešního pláště na bytovém domě č.p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2023 06.02.2023 10:00
Úsekové měření rychlosti vozidel pro město Kolín
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 02.02.2023 10:00
Oprava střechy č.p. 9, Kouřimská, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2023 20.02.2023 09:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2023 27.01.2023 13:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2023 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2023 16.01.2023 12:00
Zpracování projektové dokumentace – parkovací dům v Kolíně
podlimitní Hodnocení 07.12.2022 23.12.2022 10:00
Nová zpevněná cesta na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2022 02.01.2023 09:00
Zhotovení projektové dokumentace - revitalizace hlavního fotbalového hřiště ve sportovním areálu SK Sparta, Brankovická, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2022 02.01.2023 09:00
Výměna střešního pláště na bytovém domě č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2022 09.01.2023 09:00
Nové oplocení kontejnerového stání, úprava prostoru a revitalizace zeleně v ul. Tyršova - II. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2022 06.12.2022 09:00
Centrální hřbitov Kolín – živé ploty I. etapa obnovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2022 23.11.2022 12:00
Zajištění úklidu společných prostor v bytových domech - Benešova 637 – 644, 773, 774, Míru 636, Tovární 1413, Tyršova 976, V Kasárnách 160, 1011-1015, 1021, 1023
nadlimitní Hodnocení 03.11.2022 05.12.2022 09:00
Platební terminál pro Odbor dopravy MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2022 26.10.2022 12:00
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 27.09.2022 09:00
Rekonstrukce zpevněných ploch u obřadní síně na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2022 23.08.2022 09:00
všechny zakázky