Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kanalizační stoky Fla - 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 02.10.2017 10:00
zhotovení nábytku do prostor služebny MP Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 05.10.2017 10:00
Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2017 17.10.2017 08:00
Infopanel - úřední deska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2017 26.09.2017 08:00
Rekonstrukce bytového domu Legerova 224, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2017 26.09.2017 08:30
Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav)
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2017 18.09.2017 10:00
Oprava krytu vozovky místní komunikace ul. Masarykova a stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova, Kolín
podlimitní Vyhodnoceno 22.08.2017 12.09.2017 10:00
Opravy fasád budovy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2017 30.08.2017 11:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHe v ul. U Přejezdu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2017 30.08.2017 10:00
MŠ Masarykova - oprava spciálního zařízení personálu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 08:00
ZŠ Ovčárecká - oprava nátěru střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 08:00
MŠ Masarykova - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 08:00
Rekonstrukce ul. Roháčova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.07.2017 29.08.2017 10:00
Osázení svahů u TPCA - podzim 2017
nadlimitní Hodnocení 25.07.2017 11.08.2017 10:00
MŠ Bezručova Kolín II, Bezručova 801 - oprava zahradních přístřešků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2017 07.08.2017 08:00
všechny zakázky