Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín - rekonstrukce výdejních míst B1 a B2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 05.05.2021 08:30
Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru
podlimitní Hodnocení 31.03.2021 20.04.2021 10:00
Stavební úpravy v areálu MŠ Sluníčko, Kolín-Sendražice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 26.04.2021 09:00
Oprava hradební zdi v areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 12.04.2021 09:00
Kolín, lokalita zahrádkových osad u Vodárny - zpevnění stávající komunikace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 12.04.2021 16:00
Kolín, Pražská ulice - časově omezené parkování
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 31.03.2021 16:30
Kolín, ZŠ Kmochova - výměna parket v učebně č. 26 a č. 29
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 31.03.2021 16:30
Rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Na Magistrále, Kolín
podlimitní Hodnocení 16.03.2021 01.04.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kolínská, Sendražice, III. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2021 30.03.2021 09:00
Zpracování změny č. 5 územního plánu Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2021 24.03.2021 10:00
SOUTĚŽ O NÁVRH JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ V KOLÍNĚ
VZ malého rozsahu Příjem návrhů 22.02.2021 03.05.2021 15:00
Porevizní opravy požárních zařízení v objektech OSBN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2021 08.03.2021 09:00
Rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, VO - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2021 02.03.2021 08:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení 09.02.2021 25.03.2021 10:00
Dodání a montáž malého nákladního výtahu pro provoz kuchyně v objektu Mateřská škola Kolín II., Bachmačská 710
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2021 08.03.2021 09:00
všechny zakázky