Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kolín, Smetanova 764 - protipožární zabezpečení objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2020 04.11.2020 09:00
Zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě Odboru správy bytů a nebytových prostor Kolín: Část 1: TPCA; Část 2: Sídliště, Část 3: Zástavba
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 27.10.2020 09:30
Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2020 05.10.2020 08:00
Změna způsobu vytápění č.p. 93, Na Hradbách, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2020 05.10.2020 12:00
Zhotovení a dodávka uniforem pro Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2020 02.10.2020 09:45
Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry - zpracování projektové dokumentace - 2. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 17.09.2020 08:00
Parkovací systém SMART - ulice Na Pobřeží, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2020 07.08.2020 13:00
Vnitřní vybavení a školní pomůcky pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Hodnocení 23.06.2020 23.07.2020 09:00
Vnitřní vybavení a školní pomůcky pro Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980
podlimitní Hodnocení 23.06.2020 23.07.2020 09:00
Úsekové měření rychlosti vozidel pro město Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2020 03.07.2020 12:00
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 02.06.2020 08:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Rozšíření městského informačního systému Portál úředníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 03.02.2020 10:00
Kanalizace Kolín - Zibohlavy
podlimitní Hodnocení 21.01.2020 30.03.2020 10:00
všechny zakázky