Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce silničního propustku v Zibohlavech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2016 25.11.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Bachmačská–kanalizace, komunikace, VO“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2016 15.11.2016 09:00
Rekonstrukce ulice Kouřimská (kanalizace a komunikace) – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2016 11.11.2016 11:00
Rekonstrukce ohradní zdi a navazujících ploch v ulici Sokolská, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2016 15.11.2016 09:00
Zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejné zakázky související s realizací projektu „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Kolín“.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.10.2016 04.11.2016 07:30
ZŠ Kmochova 943 - venkovní nasvícení budovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2016 31.10.2016 08:00
Základní umělecká škola, Sokolská 24, Kolín 2 - zabezpečovací systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.10.2016 25.10.2016 08:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2016 23.11.2016 11:00
Výstavba dopravního terminálu Kolín
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2016 29.11.2016 13:00
Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2016 10.10.2016 10:00
Dodání přístřešků na 3 autobusové zastávky MHD v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2016 05.10.2016 09:00
Regenerace panelového sídliště – etapa 2016
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2016 05.10.2016 09:00
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Kopečku, Kolín - Sendražice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2016 22.09.2016 11:00
Oprava terasy Městského společenského domu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2016 01.09.2016 09:00
Stavební úpravy pro rozšíření baru v objektu KINA 99
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2016 31.08.2016 08:00
všechny zakázky