Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Webová prezentace města Kolína
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 28.06.2021 10:00
Budova gymnázia - revitalizace parket, č. p. 162, Žižkova, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2021 14.06.2021 09:00
Výměna oplocení včetně rekonstrukce zpevněné plochy pro kontejnery komunálního odpadu v ul. Čechovy sady, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 16.06.2021 10:00
Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín
podlimitní Hodnocení 02.06.2021 13.07.2021 09:00
Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín - stavební úpravy interiéru a exteriéru
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2021 22.06.2021 09:00
Oprava hradební zdi v areálu Synagogy v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 16.06.2021 09:00
Rekonstrukce výtahů budov č.p. 806, 807, Dělnická a č.p. 111, Husova, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2021 25.06.2021 09:00
REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY V UL. NA MAGISTRÁLE, KOLÍN – OPAKOVANÁ
podlimitní Vyhodnoceno 30.04.2021 24.05.2021 09:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2021 13.05.2021 09:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2021 13.05.2021 09:00
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2021 13.05.2021 09:00
„Rekonstrukce zadního traktu radnice MěÚ Kolín“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2021 18.05.2021 09:00
SOUTĚŽ O NÁVRH JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ V KOLÍNĚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 03.05.2021 15:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení
nadlimitní Vyhodnoceno 09.02.2021 25.03.2021 10:00
Rozšíření městského informačního systému Portál úředníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 03.02.2020 10:00
všechny zakázky