Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kolín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FVE na střeše nového pavilonu MŠ Chelčického formou Design and Build
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 10.05.2024 10:00
FVE na střeše nového pavilónu ZŠ Bezručova a Masarykova formou Design and Build
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 10.05.2024 10:00
Městská knihovna Kolín - dodání a montáž nových svítidel - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 30.04.2024 09:00
MSD - Rekonstrukce podlahy v tanečním sále
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 30.04.2024 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě – Benešova 642-644, Kolín - opakovaná
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2024 30.04.2024 10:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 23.04.2024 09:00
Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 23.04.2024 09:00
Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2024 23.04.2024 09:00
Rekonstrukce WC pro zaměstnance v budově obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 15.04.2024 10:00
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 15.04.2024 10:00
Ochrana vnitřní sítě
podlimitní Hodnocení 27.03.2024 16.04.2024 10:00
Deduplikační jednotka
podlimitní Hodnocení 27.03.2024 16.04.2024 10:00
Rozšíření sběrného dvora ul. Na Svobodném, Kolín 6 – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 15.04.2024 10:00
Rekonstrukce chodníku a VO ul. Prokopa Velikého, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 15.04.2024 10:00
Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky - zpracování projektové dokumentace, III. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 16.04.2024 09:00
všechny zakázky