Veřejná zakázka: Zpracování konceptu krajinářských úprav na revitalizaci prostoru v Borkách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1206
Systémové číslo: P24V00000089
Datum zahájení: 24.06.2024
Nabídku podat do: 11.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování konceptu krajinářských úprav na revitalizaci prostoru v Borkách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování celkového koncepčního návrhu krajinářských úprav v okolí lokality Borky (ve vymezeném území viz příloha č. 04). Zejména návaznost na obytnou zástavbu rodinných domů, řeku Labe, ostrov a přilehlá sportoviště. Koncept zohlední širší vazby na město, možnosti pěších a cyklistických propojení, možnosti odpočinku a kvalitního trávení volného času.
Koncept krajinářských úprav bude zpracován pro území Borky na pozemku parc. č. 390/6 v k.ú. Kolín, území je vymezeno v příloze č. 04 k této výzvě.
Koncept slouží k ujasnění záměru investora v daném území.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy