Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Kolín - lokalita Spálenka - výstavba nového chodníku, nového asfaltového povrchu komunikace, cyklotrasy, VO a mobiliáře - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 15.12.2023 12:30
Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II - pavilon 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 12.12.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2023 04.12.2023 10:00
Kolín III, ZŠ Lipanská - rekonstrukce sociálního zázemí - část "A" a "B".
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2023 29.11.2023 15:30
Zpracování projektové dokumentace - revitalizace vnitrobloku ZŠ Masarykova Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2023 15.11.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Okružní mezi ul. Ovčárecká a Veltrubská, Kolín V – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2023 14.11.2023 10:00
Rekonstrukce ul. Na Valech, Kolín - zpracování projektové dokumentace - II. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 08.11.2023 10:00
Zpracování architektonické studie (návrh stavby) a projektové dokumentace – nové kmenové třídy ZŠ Sendražice, Kolín
podlimitní Hodnocení 10.10.2023 30.10.2023 10:00
Ulice Školská v úseku mezi čp. 54 a čp. 58 - pořízení územní a hmotové studie novostavby bytového/vých domů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.10.2023 25.10.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III - kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení - II. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2023 24.10.2023 10:00
Výroba, dodání a montáž dveří do Kina 99 - II. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 18.10.2023 09:00
Multikriteriální analýza rozvoje města Kolína
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 23.10.2023 09:00
JEDNOTNÉ ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K INFRASTRUKTUŘE A BEZPEČNOSTNÍ DOHLED VNITŘNÍ SÍTĚ
nadlimitní Vyhodnoceno 22.09.2023 23.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››