Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce kanalizační stoky Fla - 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 02.10.2017 10:00
zhotovení nábytku do prostor služebny MP Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 05.10.2017 10:00
Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2017 17.10.2017 08:00
Infopanel - úřední deska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2017 26.09.2017 08:00
Rekonstrukce bytového domu Legerova 224, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2017 26.09.2017 08:30
Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav)
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2017 18.09.2017 10:00
Oprava krytu vozovky místní komunikace ul. Masarykova a stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova, Kolín
podlimitní Vyhodnoceno 22.08.2017 12.09.2017 10:00
Opravy fasád budovy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2017 30.08.2017 11:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHe v ul. U Přejezdu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2017 30.08.2017 10:00
Rekonstrukce elektrorozvodů v bytovém domě č. p. 636, Míru a č. p. 637-641 Benešova, Kolín II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 25.08.2017 08:00
MŠ Masarykova - oprava spciálního zařízení personálu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 08:00
ZŠ Ovčárecká - oprava nátěru střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 08:00
MŠ Masarykova - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››