Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební dozor investora a koordinace BOZP na akci – Rekonstrukce fasády - ZŠ, MŠ a Praktická škola, Kutnohorská 179, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 05.08.2024 10:00
Rekonstrukce učebny fyziky a chemie v 5. ZŠ Mnichovická, Kolín V
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2024 22.07.2024 10:00
Zpracování konceptu krajinářských úprav na revitalizaci prostoru v Borkách
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 11.07.2024 09:00
Nákup monitorů a PC s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2024 26.06.2024 10:00
Rekonstrukce fasády – ZŠ, MŠ a Praktická škola, Kutnohorská 179, Kolín
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 29.07.2024 10:00
„Technický dozor investora a koordinace BOZP na akci – Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě Benešova 642-644, Kolín"
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2024 27.06.2024 10:00
Kolín, ZŠ Masarykova - rekonstrukce ploché střechy - tělocvična
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2024 25.06.2024 12:30
Rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP, č.p. 764, Smetanova, Kolín IV - prostory sloužící k podnikání - lékárna
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2024 24.06.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 11 bytů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 24.06.2024 10:00
Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky – zpracování projektové dokumentace, IV. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 19.06.2024 09:00
Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou
podlimitní Hodnocení 30.05.2024 18.06.2024 10:00
Vybudování cyklostezky – ulice Třídvorská, Kolín
podlimitní Vyhodnoceno 30.05.2024 18.06.2024 10:00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KOLÍNĚ
VZ malého rozsahu Příjem návrhů 30.05.2024 30.09.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››