Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
FVE na střeše nového pavilonu MŠ Chelčického formou Design and Build
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 10.05.2024 10:00
FVE na střeše nového pavilónu ZŠ Bezručova a Masarykova formou Design and Build
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 10.05.2024 10:00
Městská knihovna Kolín - dodání a montáž nových svítidel - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 30.04.2024 09:00
MSD - Rekonstrukce podlahy v tanečním sále
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 30.04.2024 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě – Benešova 642-644, Kolín - opakovaná
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2024 30.04.2024 10:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 23.04.2024 09:00
Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 23.04.2024 09:00
Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2024 23.04.2024 09:00
Rekonstrukce WC pro zaměstnance v budově obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 15.04.2024 10:00
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 15.04.2024 10:00
Ochrana vnitřní sítě
podlimitní Hodnocení 27.03.2024 16.04.2024 10:00
Deduplikační jednotka
podlimitní Hodnocení 27.03.2024 16.04.2024 10:00
Rozšíření sběrného dvora ul. Na Svobodném, Kolín 6 – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 15.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››