Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2022 27.09.2022 09:00
Kolín, Tovární 45 - odtržený objekt schodiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 26.09.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Kouřimská a Kutnohorská, Kolín I
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 19.09.2022 10:00
"Oprava hygienického zázemí v budově MP Kolín"
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2022 21.09.2022 10:00
Vybudování výběhu pro hospodářská zvířata - II. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2022 07.09.2022 09:00
Rekonstrukce zpevněných ploch u obřadní síně na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2022 23.08.2022 09:00
Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín
podlimitní Hodnocení 28.07.2022 26.09.2022 10:00
Stavební úprava objektu Brankovická 1044, Kolín 5
podlimitní Hodnocení 28.07.2022 18.08.2022 10:00
Oprava střechy č.p. 9, Kouřimská, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2022 22.08.2022 09:00
Stavební úpravy bytů č.3 a č.17, Havlíčkova 357, Kolín IV
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 24.08.2022 10:00
Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou
podlimitní Hodnocení 27.07.2022 17.08.2022 10:00
Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 10.08.2022 09:00
Lokalita U Císařských kůlen - pořízení územní studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2022 04.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››