Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava střechy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2023 26.06.2023 09:00
Kolín, ZŠ Bezručova - školní kuchyň - výměna ohřívačů vody a spalinových cest
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2023 21.06.2023 16:30
Instalace závory na pozemku parc. č. 494/2 v k.ú. a obci Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 28.06.2023 09:00
Kolín, ZŠ Masarykova - úprava kanalizace u tělocvičny
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 31.05.2023 16:30
Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k.ú. Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 05.06.2023 10:00
Výměna oken základní škola praktická a speciální č.p. 179, Kutnohorská, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 05.06.2023 10:00
„MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2023 30.05.2023 09:00
Nákup 13 ks PC sestav
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 11.05.2023 10:00
Rozšíření FVE na střeše haly Borky formou Design and Build
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 10.05.2023 10:00
Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary - II. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2023 09.05.2023 10:00
„Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Plynárenská, Kolín – zpracování projektové dokumentace“.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 11.05.2023 09:00
MŠ Bezručova 801, Kolín II, rekonstrukce pavilonu č. 3
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 11.05.2023 09:00
Městská knihovna, Husova 69, Kolín 1 – úprava rozvodů NN
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 03.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››