Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Restaurování a rekonstrukce Pernerovy hrobky na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 12.07.2022 09:00
Kolín, ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlahy ve sportovní hale BIOS.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 15.07.2022 12:30
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 12.07.2022 09:00
"Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2022 30.06.2022 09:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2022 30.06.2022 09:00
Rekonstrukce fasády, výplní otvorů a střech objektu Karlova č. p. 22, Kolín I.
podlimitní Hodnocení 08.06.2022 28.06.2022 08:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2022 20.06.2022 16:00
Oprava rampy a schodiště č.p. 637-641, Benešova, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Zateplení objektu č.p. 923, Rimavské Soboty, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Rekonstrukce elektrorozvaděče ČS Ke Hřišti, Kolín-Štítary
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
Instalace systému EPS v Kině 99
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2022 15.06.2022 09:00
Restaurování a obnova kamenného ostění s kovanou mříží v západní fasádě Kolínského zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 06.06.2022 09:00
Vybudování hřiště pro psí agility, Kolín-Štítary
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 03.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››