Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP v objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 18.02.2022 09:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 03.02.2022 14:00
MŠ Bezručova 801, rekonstrukce elektrorozvodů a ústředního vytápění v pavilonu č. 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 08.02.2022 09:00
Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 01.02.2022 10:00
Změna způsobu vytápění č.p. 366, Fűgnerova, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2022 28.02.2022 09:00
Rekonstrukce mostu přes Polepský potok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2022 01.02.2022 09:00
Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín
podlimitní Příjem nabídek 05.01.2022 01.02.2022 12:00
Restaurování a obnova sochy rytíře Rolanda na budově Radnice v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 21.01.2022 09:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2022 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 19.01.2022 12:00
Kácení stromů na Centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 19.01.2022 12:00
Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - PODRUHÉ OPAKOVANÁ
podlimitní Hodnocení 05.01.2022 21.01.2022 09:00
Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E, v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2022 21.01.2022 09:00
MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín 4 - dodávka malého nákladního výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 21.01.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››