Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
„Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980“
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 09.06.2020 12:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 19.05.2020 22.06.2020 10:00
Vodovodní a kanalizační přípojka k bytovému domu č. p. 1388, K Raškovci, Kolín V
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 08.06.2020 09:30
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 02.06.2020 08:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 28.05.2020 08:00
MŠ Masarykova 891 – rekonstrukce výdejních míst v pavilonech B a C
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
ZŠ Lipanská 420 – rekonstrukce páteřního rozvodu st. vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
ZŠ Kmochova 943 - výměna parket v učebnách
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
MŠ Masarykova 891 - doplnění přívodu VZT do kuchyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 25.05.2020 08:00
Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2020 01.06.2020 12:00
Audit požárních zařízení v objektech OSBN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2020 30.04.2020 10:30
Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny č.p. 32, Hlavní, Kolín - Sendražice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 20.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››