Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kolín, ZŠ Bezručova - školní kuchyň - D+M mycího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 28.06.2023 15:30
Kolín, ZŠ Bezručova - školní kuchyň - D+M hnětače těsta
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 28.06.2023 15:30
Výroba, dodání a montáž samoobslužného výdejního boxu knih
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 29.06.2023 09:00
Oprava střechy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2023 26.06.2023 09:00
Kolín, ZŠ Bezručova - školní kuchyň - výměna ohřívačů vody a spalinových cest
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 21.06.2023 16:30
Kolín, ZŠ Masarykova - úprava kanalizace u tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 31.05.2023 16:30
Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k.ú. Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 05.06.2023 10:00
Výměna oken základní škola praktická a speciální č.p. 179, Kutnohorská, Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 05.06.2023 10:00
„MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, rekonstrukce pavilonu A a B“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 30.05.2023 09:00
Nákup 13 ks PC sestav
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 11.05.2023 10:00
Rozšíření FVE na střeše haly Borky formou Design and Build
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 10.05.2023 10:00
„Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Plynárenská, Kolín – zpracování projektové dokumentace“.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 11.05.2023 09:00
Kolín - Městský společenský dům - stavební úpravy pro nové umístění kontejnerů - 2. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2023 28.04.2023 13:00
Oprava fasád budovy radnice v Kolíně
podlimitní Zadáno 04.04.2023 24.04.2023 10:00
Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín – II. etapa
podlimitní Zadáno 31.03.2023 20.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››