Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rybník Peklo - obnova stromořadí 1. etapa
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.01.2024 05.02.2024 11:00
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jateční, Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 07.02.2024 09:00
Propojení dvou kanalizačních stok v ul. Veltrubská, Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2024 05.02.2024 10:00
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Prokopa Velikého, Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2024 07.02.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV - pavilon D
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2024 07.02.2024 09:00
Vnitrobloky Bachmačská/Na Magistrále/Míru/M. Alše - dopravní studie pro navýšení kapacity parkovacích míst, organizaci dopravy a pěších proudů - II. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 07.02.2024 12:00
Studie proveditelnosti „Východní obchvat Kolína“
podlimitní Zadáno 17.01.2024 02.02.2024 10:00
Výměna otopné soustavy v budově Brandlova č. p. 35, Kolín I
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2024 30.01.2024 10:00
Obnova části klenby spojovací chodby, Sokolská 545, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2024 24.01.2024 09:00
Rekonstrukce střechy sportovního objektu a hotelu v ulici Brankovická 1289, Kolín
podlimitní Zadáno 20.12.2023 18.01.2024 10:00
Parkovací systém pro parkoviště před nádražím v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2023 08.01.2024 13:30
Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace - nástavba stávajícího hospodářského objektu a úprava bývalého školního bytu MŠ Masarykova 891, Kolín II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2023 23.01.2024 09:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2024 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2023 03.01.2024 10:00
Revitalizace ulice Na Magistrále, Kolín
podlimitní Zadáno 12.12.2023 02.01.2024 14:00
Kolín - lokalita Spálenka - výstavba nového chodníku, nového asfaltového povrchu komunikace, cyklotrasy, VO a mobiliáře - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2023 15.12.2023 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››