Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín - opakovaná
podlimitní Zadáno 31.10.2022 22.11.2022 09:00
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 27.09.2022 09:00
Rekonstrukce zpevněných ploch u obřadní síně na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2022 23.08.2022 09:00
Stavební úprava objektu Brankovická 1044, Kolín 5
podlimitní Zadáno 28.07.2022 18.08.2022 10:00
Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou
podlimitní Zadáno 27.07.2022 17.08.2022 10:00
Restaurování a rekonstrukce Pernerovy hrobky na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2022 12.07.2022 09:00
Rekonstrukce fasády, výplní otvorů a střech objektu Karlova č. p. 22, Kolín I.
podlimitní Zadáno 08.06.2022 28.06.2022 08:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 20.06.2022 16:00
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V KOLÍNĚ
nadlimitní Zadáno 16.05.2022 17.06.2022 09:00
Nákup odtahového vozidla MP Kolín
podlimitní Zadáno 03.05.2022 20.05.2022 11:00
Zpracování projektové dokumentace - zpevnění stávajících komunikací v lokalitě zahrádkové osady u Vodárny, Kolín - II. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 02.05.2022 16:00
Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín – opakovaná
podlimitní Zadáno 01.04.2022 22.04.2022 09:00
Zajištění úklidu společných prostor bytových domů v majetku města Kolín
nadlimitní Zadáno 23.03.2022 22.04.2022 09:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení - II. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 12.04.2022 10:00
Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2022 09.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016