Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Zhotovení projektové dokumentace - revitalizace hlavního fotbalového hřiště ve sportovním areálu SK Sparta, Brankovická, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 02.01.2023 09:00
Výměna střešního pláště na bytovém domě č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.01.2023 09:00
Výměna oplocení zpevněné plochy pro kontejnery komunálního odpadu parc. č. 2515/35 a parc. č. 2515/37, Kolín - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 06.12.2022 09:00
Nové oplocení kontejnerového stání, úprava prostoru a revitalizace zeleně v ul. Tyršova - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 06.12.2022 09:00
Centrální hřbitov Kolín – živé ploty I. etapa obnovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2022 23.11.2022 12:00
Zajištění úklidu společných prostor v bytových domech - Benešova 637 – 644, 773, 774, Míru 636, Tovární 1413, Tyršova 976, V Kasárnách 160, 1011-1015, 1021, 1023
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2022 05.12.2022 09:00
Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín - opakovaná
podlimitní Hodnocení 31.10.2022 22.11.2022 09:00
Rekonstrukce ČS 5 Kovošrot, Kolín IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2022 14.11.2022 10:00
Platební terminál pro Odbor dopravy MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2022 26.10.2022 12:00
Stavební úpravy parku a dětského hřiště, ul. Čapkova, Neumannova, Tyla - v Kolíně-Sendražicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2022 24.10.2022 09:00
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 27.09.2022 09:00
Kolín, Tovární 45 - odtržený objekt schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 26.09.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Kouřimská a Kutnohorská, Kolín I
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 19.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››