Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
SOUTĚŽ O NÁVRH JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ V KOLÍNĚ
VZ malého rozsahu Příjem návrhů 22.02.2021 03.05.2021 15:00
Porevizní opravy požárních zařízení v objektech OSBN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2021 08.03.2021 09:00
Rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, VO - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2021 02.03.2021 08:00
Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2021 01.03.2021 10:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2021 15.03.2021 10:00
Dodání a montáž malého nákladního výtahu pro provoz kuchyně v objektu Mateřská škola Kolín II., Bachmačská 710
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2021 08.03.2021 09:00
Kolín, Čechovy sady - parkoviště 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2021 26.02.2021 12:00
Kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína - podzemní i nadzemní část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2021 08.03.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc ul. Zličská, Kolín 5 – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 10.02.2021 10:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2021 na lesních majetcích města Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2021 09.02.2021 08:00
Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2021 08.02.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb, ul. Sadová, Kolín 5 – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 01.02.2021 11:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.01.2021 21.01.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››