Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Kolín, Smetanova 764 - protipožární zabezpečení objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2020 04.11.2020 09:00
Zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě Odboru správy bytů a nebytových prostor Kolín: Část 1: TPCA; Část 2: Sídliště, Část 3: Zástavba
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 27.10.2020 09:30
Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2020 05.10.2020 08:00
Změna způsobu vytápění č.p. 93, Na Hradbách, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2020 05.10.2020 12:00
Zhotovení a dodávka uniforem pro Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2020 02.10.2020 09:45
Vodovodní řad pro část sektoru G a sektor I v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry - zpracování projektové dokumentace - 2. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 17.09.2020 08:00
Vodovodní a kanalizační přípojka k bytovému domu č. p. 1388, K Raškovci, Kolín V
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2020 03.09.2020 14:30
Výroba, dodání a montáž sedmi kusů autobusových přístřešků
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 03.09.2020 10:00
Rekonstrukce ul. Kutnohorská
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 01.09.2020 10:00
Parkovací systém SMART - ulice Na Pobřeží, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2020 07.08.2020 13:00
ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská - výměna parket ve třídách
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2020 08.07.2020 09:00
ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská - rekonstrukce soc. zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2020 08.07.2020 09:00
Vnitřní vybavení a školní pomůcky pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Hodnocení 23.06.2020 23.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››