Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Vybudování hřiště pro psí agility, Kolín-Štítary
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 03.06.2022 09:00
dodání nového osobního vozidla Dacia Duster
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 01.06.2022 14:00
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V KOLÍNĚ
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2022 17.06.2022 09:00
Restaurování a obnova Mariánského (morového) sloupu na Karlově náměstí v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 25.05.2022 09:00
Nákup odtahového vozidla MP Kolín
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2022 20.05.2022 11:00
Zpracování projektové dokumentace - půdní vestavba pro nové kmenové třídy ZŠ Mnichovická v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2022 16.05.2022 16:00
MŠ Bezručova 801, rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové rampy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2022 17.05.2022 09:00
Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2022 10.05.2022 09:00
Výměna oken v objektu č. p. 45, Tovární, Kolín V
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2022 04.05.2022 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení ve II. NP, v objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2022 25.04.2022 09:00
Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-01
podlimitní Hodnocení 13.04.2022 03.05.2022 11:00
Předláždění nádvoří u MŠ Kmochova, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2022 27.04.2022 09:00
Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-02 MŠ Chelčického 1299
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 26.04.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››