Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2019 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2019 22.01.2019 08:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Sokolská, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 21.01.2019 10:00
7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III - stavební úpravy tělocvičny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2018 18.12.2018 08:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2018 13.12.2018 15:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp. 286 - 409, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2018 09.01.2019 10:00
Kanalizace pro sportovní areál Borky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2018 04.12.2018 10:00
Schodiště k vodojemu, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2018 10.12.2018 10:00
Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín – odstranění azbestu a boletického panelu
podlimitní Zadáno 24.10.2018 01.11.2018 10:00
V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA
nadlimitní Hodnocení 22.10.2018 07.12.2018 10:00
Rekonstrukce kanalizační stoky JIII-ch v ul. Žižkova - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2018 05.11.2018 10:00
Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2018 02.11.2018 10:00
Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty
nadlimitní Zadáno 15.10.2018 16.11.2018 14:00
Revitalizace ulice Pražské v Kolíně – SO 501 Ochrana, přeložka plynovodního potrubí“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2018 22.10.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››