Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ulice Slovenská – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2016 06.12.2016 10:00
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kolín a území ORP Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 23.11.2016 12:40
ZŠ Kmochova 943 - venkovní nasvícení budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016 31.10.2016 08:00
Základní umělecká škola, Sokolská 24, Kolín 2 - zabezpečovací systém
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 25.10.2016 08:00
Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 10.10.2016 10:00
Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 05.10.2016 10:00
Dodání přístřešků na 3 autobusové zastávky MHD v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2016 05.10.2016 09:00
Přeložka účelové komunikace, kabelu NN a vystrojení čerpacích stanic ČS6, ČS8 na sektoru E v PZKO
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 22.09.2016 10:00
Odvodnění sektoru E do odvodňovacího systému PZKO
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 31.08.2016 10:00
Gymnázium Kolín, Žižkova 162 - oprava střechy gymnastického sálu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016 31.08.2016 08:00
Stavební úpravy pro rozšíření baru v objektu KINA 99
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016 31.08.2016 08:00
Rekonstrukce střechy MŠ Bachmačská 710, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 08.08.2016 08:00
Zastřešení hlavního vchodu ZŠ Lipanská 420, Kolín 3
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 28.06.2016 08:00
Dokončení rekonstrukce chodníků MŠ Bezručova 801, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 25.05.2016 08:00
Rekonstukce a modernizace scénických technologií v objektu Pražská 161, Kolín I
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 19.05.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13  ››