Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980“
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 09.06.2020 12:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 19.05.2020 22.06.2020 10:00
Vodovodní a kanalizační přípojka k bytovému domu č. p. 1388, K Raškovci, Kolín V
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 08.06.2020 09:30
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 02.06.2020 08:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2020 01.06.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016