Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce zpevněných ploch u obřadní síně na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2022 23.08.2022 09:00
Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2022 18.08.2022 10:00
Stavební úprava objektu Brankovická 1044, Kolín 5
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2022 18.08.2022 10:00
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2022 23.08.2022 09:00
Oprava střechy č.p. 9, Kouřimská, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2022 22.08.2022 09:00
Stavební úpravy bytů č.3 a č.17, Havlíčkova 357, Kolín IV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2022 22.08.2022 10:00
Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou
podlimitní Příjem nabídek 27.07.2022 17.08.2022 10:00
Kolín, Tovární 45 – odtržený objekt schodiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2022 15.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016