Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 15.12.2021 09:00
Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2021 10.12.2021 12:30
Kolín IV, ZŠ Prokopa Velikého - úprava školní kuchyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2021 30.11.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016