Veřejná zakázka: Fragnerovy sady v úseku mezi ul. Riegrova a křižovatkou s ul. Žižkova - pořízení územní studie veřejného prostranství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 978
Systémové číslo: P23V00000012
Datum zahájení: 13.02.2023
Nabídku podat do: 01.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fragnerovy sady v úseku mezi ul. Riegrova a křižovatkou s ul. Žižkova - pořízení územní studie veřejného prostranství
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je pořízení územní studie veřejného prostranství lokality s názvem „Fragnerovy sady“, jedná se o přiléhající plochy veřejných prostranství a komunikací podél ulice Jaselská, v úseku mezi ul. Riegrova a křižovatkou s ulicí Legerova a Žižkova, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. V odůvodněných případech může být územní studie podkladem pro pořízení změn územního plánu.
Územní studie prověří konkrétní možnosti využití, případně dělení pozemků na plochy pro veřejná prostranství zpevněná (náves, malé náměstí atd.), veřejná prostranství parková, ostatní veřejnou zeleň a plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu. Dále prověří možnosti vhodného charakteru veřejných prostranství, tzn. charakteru veřejných komunikací, zpevněných ploch nebo ploch výsadby a úprav parkového charakteru. To vše s ohledem ke kontextu obdobných veřejných prostranství ve městě, k charakteru okolní zástavby a k významu a pozici lokality ve městě (přístupnost, prostupnost, obslužnost, potenciál).
Spolu s veřejným prostranstvím bude řešena i přilehlá komunikace Jaselská s ohledem k její plánované proměně v centrální městskou „třídu“ s prvky zeleně (oboustranná alej atd.), parkováním, cyklistickou dopravou a pěší prostupností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky