Veřejná zakázka: Stavební úpravy BD Benešova 642-644, Kolín – opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 817
Systémové číslo: P21V00000076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.10.2021
Nabídku podat do: 12.11.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy BD Benešova 642-644, Kolín – opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zateplení ve střešní rovině, tj. zateplení štítu budovy v úrovni střechy, výměna potřebných vrstev střešního pláště a vyměněna bet. krytiny (v rámci vikýřů bude nově provedena krytina z plechu). Nově se provede i nadkrokevní izolace z PUR izolačních desek (bez zásahu do interiéru a porušení parotěsné izolace).
Dále provedení výměny veškerých nevyhovujících klempířských prvků střechy a štítů v úrovni střechy a veškerých dešťových svodů s napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Součástí prací je i nezbytná úprava vedení bleskosvodu (dle dokumentace specialisty).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 578 492 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky