Veřejná zakázka: V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 734
Systémové číslo: P21V00000008
Evidenční číslo zadavatele: V 00467
Spisová značka: ODVZ 2347/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005445
Datum zahájení: 09.02.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Kubová, Ph.D., která je spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část.
Zadavatel umožňuje variantní řešení v části týkající se řešení dělící stěny (žádné jiné variantní řešení v předmětu plnění se nepřipouští). Konkrétně výkaz výměr obsahuje list SO 01.2b - Úprava aktivačních nádrží - 2. etapa- variantní řešení - dělící stěna monolitická NEBO list SO 01.2c - Úprava aktivačních nádrží - 2. etapa- variantní řešení - dělící stěna z plastu, kdy si účastníci vyberou jednu z těchto možných variant řešení, které ocení (druhý list, který nebudou nabízet nebudou účastníci oceňovat – neocenění jedné z variant není důvodem pro vyloučení účastníka, vždy ale musí být jedna varianta zvolena) a nabídnout zadavateli.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Realizace musí být v souladu se Standardy vodárenských a kanalizačních zařízení města Kolína pro období 2019-2024 zveřejněných na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/samosprava/strategicke-dokumenty/vodarenske-standardy/.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy