Veřejná zakázka: Kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína - podzemní i nadzemní část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 730
Systémové číslo: P21V00000004
Datum zahájení: 08.02.2021
Nabídku podat do: 08.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína - podzemní i nadzemní část
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletního pasportu veřejného osvětlení města Kolína (dále jen „pasport veřejného osvětlení“) - podzemní i nadzemní část (v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) polohopisné údaje situace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ve tvaru vhodném k provozování v programu GIS-MISYS), který bude proveden uvnitř správního území města a ostatních územních celků podléhajících provozu a údržbě venkovního osvětlení zadavatele v katastrálním území Kolín, Sendražice u Kolína, Štítary u Kolína a Zibohlavy.

Pasport veřejného osvětlení bude zpracován na základě kontroly fyzického stavu jednotlivých přípojných míst a světelných míst v součinnosti se správcem VO a městem Kolín a dodaných mapových podkladů, datových údajů o silničním zatřídění komunikací a údajů o odběrných místech soustavy VO. Jednotlivá světelná místa a přípojná místa budou zaměřena pomocí souřadnic GPS a přenesena do mapové části pasportu veřejného osvětlení s odchylkou ± 0,5 m.
Pasport veřejného osvětlení bude proveden v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje situace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické katastrální sítě), ve tvaru vhodném k provozování v programech pro GIS-MISYS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy