Veřejná zakázka: Zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě Odboru správy bytů a nebytových prostor Kolín: Část 1: TPCA; Část 2: Sídliště, Část 3: Zástavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 711
Systémové číslo: P20V00000063
Datum zahájení: 14.10.2020
Nabídku podat do: 27.10.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě Odboru správy bytů a nebytových prostor Kolín: Část 1: TPCA; Část 2: Sídliště, Část 3: Zástavba
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení revizí požárně-bezpečnostních zařízení v bytech, které vlastní Město Kolín a jejich správu vykonává Odbor správy bytových a nebytových prostor.
Revize budou prováděny v rozsahu dle příslušných právních předpisů a norem, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.
Při revizi bude vždy provedena prohlídka zařízení, případná potřebná měření
a bude vystaven doklad o revizi – revizní zpráva v souladu s relevantními předpisy a dále souhrnný soupis závad a soupis po jednotlivých domech vč. orientačního ocenění opravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy