Veřejná zakázka: Výtvarně-architektonická soutěž "Umělecké dílo pro kopec Vinice - Kolín"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 594
Systémové číslo: P19V00000084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.10.2019
Nabídku podat do: 07.01.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výtvarně-architektonická soutěž "Umělecké dílo pro kopec Vinice - Kolín"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Město Kolín vyhlásilo jednofázovou projektovou otevřenou výtvarně-architektonickou soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla ve veřejném prostoru.

Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla jakékoliv výtvarné formy, které bude umístěno v prostoru kopce Vinice v Kolíně. Výtvarné pojetí Díla a jeho kompoziční začlenění do prostoru kopce Vinice je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. Předmětem soutěže je dále pomocí navrženého díla přispět k porozumění místa a krajiny a iniciovat další přemýšlení o významu kopce Vinice.

Místo realizace díla, kopec Vinice s nadmořskou výškou 247,8 m. n. m, se nachází na okraji města Kolína směrem na obec Ovčáry. Název Vinice odkazuje na pěstování vinné révy, které zaniklo v roce 1877. V nedávné minulosti 20. století, v letech 1968 až 1994, zde byla provozována skládka, kam byl svážen komunální odpad z celého Kolína. V roce 1994, byla skládka uzavřena, asanována a rekultivována. Místo bylo přetvarováno a překryto nepropustnou vrstvou a fólií tak, aby bylo zabráněno průsaku srážkových vod do tělesa bývalé skládky.

V současnosti je vrchol kopce využíván jako vyhlídkové a odpočinkové místo. Je zde umístěn turistický ukazatel a místo k posezení. Vrchol kopce se stal rovněž pravidelným cílem poutí kolínské církevní komunity a místem uvažované nové křížové cesty.

Umělecké dílo, které zde bude navrženo, by mělo umět pracovat nejen s kontextem lokality a její historií, ale i s novým duchovním přesahem tohoto nenápadného, milého a v budoucnu doufejme stále více důležitého místa. Umístění navrženého uměleckého díla není svázáno pouze s vrcholem kopce. Autor může pracovat i s myšlenkou umístění díla pod kopcem, ve svahu kopce nebo i komplexnějším zasazením díla do prostoru celé lokality. Navržené dílo by mělo lokalitu kopce Vinice uměleckým způsobem dále rozvíjet.

První tři návrhy, vybrané porotou, budou oceněny finančně, a to v celkové výši 170 000 Kč. Porota je zastoupena architekty, krajináři i výtvarníky.

Datum vyhlášení soutěže: 1. 10. 2019
Odevzdání soutěžních návrhů: do 7. 1. 2020

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - soutěž o návrh
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy