Veřejná zakázka: Kolín, rozšíření komunikace v ulici K Vinici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 551
Systémové číslo: P19V00000041
Datum zahájení: 15.05.2019
Nabídku podat do: 05.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kolín, rozšíření komunikace v ulici K Vinici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rozšíření místní komunikaci ul. K Vinici mezi křižovatkami s ulicemi Spojovací a Vinařskou a posun chodníku. Jedná se o území na okraji města Kolína v nově zastavované lokalitě.

Jednopruhová obousměrně pojížděná komunikace s jednostranným chodníkem bude rozšířena na dvoupruhovou obousměrnou sběrnou místní komunikaci a stávající chodník bude posunut. Stávající výhybny budou zachovány. Celá komunikace bude upravena jako zóna s omezenou rychlostí 30 km/h. Z tohoto důvodu jsou na komunikaci navržena dvě místa se zpomalovacími polštáři.

Součástí projektu je provedení tří nových vjezdů do připravovaných obytných zón, na nichž jsou navržena tři místa pro přecházení.

Stávající odvodnění komunikace je zachováno, rozšířená komunikace má zachován jednostranný příčný sklon.

Stávající osvětlení komunikace je zachováno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Radka Váňová
e-mail: radka.vanova@mukolin.cz
tel: 321 748 347

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky