Veřejná zakázka: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 525
Systémové číslo: P19V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 05.03.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování plánu ÚSES ORP Kolín dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability. Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňujícího posílit přirozené funkce krajiny mimo CHKO a NP v nezastavěném a zastavěném území. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině. Základem řešení je vytvoření podkladu pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a kraje, pro realizaci skladebných prvků ÚSES, pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 013 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků