Veřejná zakázka: Zateplení objektu a úprava I.PP č.p. 550, Polepská, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1072
Systémové číslo: P23V00000101
Datum zahájení: 20.09.2023
Nabídku podat do: 16.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení objektu a úprava I.PP č.p. 550, Polepská, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky jsou stavební práce související se stavební úpravou v I. podzemním podlaží objektu ubytovny za účelem vytvoření nového sociálního zázemí a sanace zdiva I. podzemního podlaží. Úpravami dojde ke zmenšení prostorů pro technické zázemí a bude vybudováno nové sociální zázemí oddělené pro muže a ženy. Bude provedena sanace zdiva ve vnitřních prostorách I.PP a dodatečné zateplení jihovýchodní a části severovýchodní obvodové stěny objektu v úrovni soklu a pod úrovní terénu a to vše v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci z ledna 2023, zpracované Ing. Jiřím Kadlečkem, AZ Project spol. s r.o., IČ: 27210341, DIČ: CZ 27210341, se sídlem Plynárenská 830, Kolín, 280 02, která je nedílnou součástí této výzvy. Dále budou provedeny stavební práce související se zlepšením tepelně technických vlastností stávajícího objektu ubytovny zateplením svislých obvodových konstrukcí včetně zdiva I. podzemního podlaží, zateplením dosud nezateplené části střechy a výměnou dvou kusů vstupních dveří, osazení sklepních světlíků u oken I.PP. Dále obnova zpevněné plochy, odstranění silničních panelů a odbourání stávající odkryté jímky a položení nových silničních panelů a to vše v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci z června 2023, zpracované Ing. Jiřím Kadlečkem, AZ Project spol. s r.o., IČ: 27210341, DIČ: CZ 27210341, se sídlem Plynárenská 830, Kolín, 280 02, která je nedílnou součástí této výzvy. Vše bude provedeno dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy
Pokud není v dokumentacích stanoveno jinak, pak platné české technické a právní normy jsou pro zhotovitele, realizační společnost závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky