Veřejná zakázka: Rozšíření FVE na střeše haly Borky formou Design and Build

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1024
Systémové číslo: P23V00000055
Datum zahájení: 25.04.2023
Nabídku podat do: 10.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření FVE na střeše haly Borky formou Design and Build
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby a stavební práce je výběr zhotovitele projektové dokumentace, zajištění inženýrských činností a výkonu autorského dozoru, pro veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření FVE na střeše haly Borky formou Design and Build“ v rozsahu dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby a dále dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně montáže a její instalace v místě realizace na volné části střechy haly Borky. Součástí veřejné zakázky je rovněž zajištění všech úkonů nezbytných k zajištění příslušných dokladu, souhlasů, vyjádření, licencí, revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, potřebných povolujících správních úkonů pro realizaci následného stavebního záměru zadavatele, připojení systému na distribuční soustavu, zajištění smlouvy o připojení k distribuční soustavě a následné provedení autorského dozoru při realizaci následného stavebního záměru zadavatele. Zároveň budou v rámci činnosti projektu zahrnuty veškeré práce další práce a činnosti, které budou spojeny se zpracováním projektové dokumentace a vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně z jiných provedených průzkumů a posudků a projektová dokumentace bude mít veškeré náležitosti k získání dotace.
Jedná se o návrh optimálního řešení zdroje fotovoltaické energie s přihlédnutím k běžné úrovni spotřeby za běžného provozu haly včetně bateriového úložiště pro nadbytečnou energii a s povolenými přetoky nevyužité elektrické energie do distribuční soustavy. Předpokládá se rovněž i odprodej nevyužité energie do rozvodné sítě.
Roční spotřeba elektrické energie za rok 2022 činila 160 MWh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky