Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu přes Polepský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 834
Systémové číslo: P22V00000004
Datum zahájení: 10.01.2022
Nabídku podat do: 01.02.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu přes Polepský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostního objektu přes Polepský potok a jeho napojení na sousední komunikace. Most je v současné době ve špatném technickém stavu. Po provedení demolice stávajícího mostu bude provedeno pažení stavební jámy obou opěr a proveden výkop na základovou spáru. Po posouzení základové spáry geotechnikem bude provedena hutněná vrstva z kameniva, mikropiloty a betonáž základů. Nosná konstrukce bude z betonu a bude izolována pásovou izolací a střechovitě spádována k oběma opěrám. Na římsách bude osazeno ocelové zábradlí. Finální povrch komunikace mostu bude ze živice. Prostor pod mostem na březích bude opatřen kamennou dlažbou do betonu, ohraničenou betonovými prahy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky