Veřejná zakázka: Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 820
Systémové číslo: P21V00000079
Datum zahájení: 16.11.2021
Nabídku podat do: 10.12.2021 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba víceúčelového sportovního hřiště v Zibohlavech.
Jedná se o kompletní demolici stávajícího hřiště (tenisový kurt) včetně podkladních vrstev, obrubníků a stávajícího oplocení. Samotné stávající oplocení a ocelové sloupky si na své náklady dle dohody odstraní provozovatel (není předmětem výkazu výměr). Práce budou prováděny na upravenou zemní pláň po provedení bouracích prací. Objekt hřiště bude užíván pro sportování, zejména bude umožňovat hraní fotbalu, tenisu, volejbalu/nohejbalu a basketbalu. Během výstavby nedojde k žádnému kácení dřevin, novostavba víceúčelového hřiště se bude nacházet na místě stávajícího hřiště obdélníkového půdorysného tvaru. V případě skrývky zeminy bude tato zemina uložena na pozemku stavebníka a bude použita dále v rámci drobných terénních úprav v okolí stavby víceúčelového hřiště. Vlastní objekt bude přístupný ze stávajícího terénu, jeho využívání bude bezbariérové. Vstup na hřiště bude tvořen třemi samostatnými vstupy (branky), v horní, prostřední a spodní části západní strany hřiště. U hřiště bude provedeno sloupové záchytné oplocení, jako výplň oplocení bude provedeno dřevěné hrazení. Dále bude součástí hřiště vybavení skládající se ze 4 kusů basketbalových košů včetně nosného systému s vyložením, obroučkami a síťkou, 2 kusy sloupů na volejbal se sportovní sítí, 2 ks sloupků na tenis / nohejbal se sportovní sítí včetně tenisových podpěr a středového síťového popruhu. Ostatní mobiliář tvoří lavičky a stojan na kola. Posledním technologickým postupem bude celoplošné lajnování nového sportovního povrchu, které bude provedeno podle technických pravidel jednotlivých druhů sportů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 715 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky