Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště
Odesílatel Karin Dostálová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 08:39:33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, zasílám odpovědi k uvedeným dotazům:
1. Požadujeme doložit 3 referenční zakázky,
2. Finanční objem u každé referenční zakázky požadujeme ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH,
3. Požadujeme výstavbu venkovních hřišť/sportovišť s umělým polyuretanovým povrchem.

Původní zpráva

Datum 20.11.2021 15:48:11
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme Zadavatele, aby specifikoval blíže svůj požadavek na referenční zakázky obdobného charakteru k prokázání technické kvalifikace a odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky:
1. Kolik referenčních zakázek Zadavatel požaduje?
2. Jaký je minimální finanční objem plnění u každé referenční zakázky?
3. Požaduje Zadavatel pouze výstavbu venkovních hřišť/sportovišť, anebo požaduje konkrétněji např. výstavbu venkovních hřišť/sportovišť s umělým polyuretanovým povrchem?