Veřejná zakázka: Rekonstrukce budovy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 413
Systémové číslo: P18V00000027
Datum zahájení: 22.02.2018
Nabídku podat do: 19.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce budovy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou úpravy vnitřních prostor zázemí obřadní síně centrálního hřbitova Kolín, umístěné na parc. č. 3801 v Kolíně podle zpracované projektové dokumentace DPSP, dokumentace pro výběr zhotovitele, z 09/2015 a PD revize R.1 – 02/2018, od Ing. Martina Outlého, O-pro servis, Karlovo nám. 75, Kolín, která je nedílnou součástí výzvy včetně položkového rozpočtu.

Předmětem nabídky není část D-1-4-4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, která byla již v předstihu realizována z důvodu negativní revizní zprávy samostatně s tím, že dokončení části elektro bude koordinováno mezi zhotovitelem stavby a zhotovitelem silnoproudé elektrotechniky Petrem Linartem, Alšova 142, 280 02 Kolín 2, Nová Ves I, IČ 74373251.

Účelem stavebních úprav je zlepšení stavebně technického stavu vybraných prostor a změna provozního řešení v části zázemí obřadní síně s cílem zlepšení stávajícího stavu s ohledem na současné požadavky provozu. Stavbou se nemění vzhled objektu, výška, tvar, způsob vytápění ani připojení na sítě technického vybavení. Stavebními úpravami budou některé vnitřní prostory přemístěny nebo upraveny, případně budou vybudovány nové. Účel užívání stavby jako celku se nemění a také se nemění parametry stavby z hlediska zastavěné plochy a počtu podlaží. Nejedná se zde o stavbu chráněnou podle zvláštních právních předpisů.

Zakázka bude probíhat za plného provozu obřadní síně, tzn., že z důvodu konání smutečních obřadů není možné vždy v úterý a v pátek provádět jakékoli rušivé práce. Z důvodu potřeby realizace stavby za provozu bude stavba probíhat postupně ve 4. navazujících a postupně ukončovaných etapách (SO 01, 02 03 a 04), viz rovněž průvodní zpráva PD a výkres Rozdělení stavby na etapy. Tomuto požadavku bude nutné přizpůsobit harmonogram, organizaci a technologii výstavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy