Veřejná zakázka: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 361
Systémové číslo VZ: P17V00000095
Datum zahájení: 29.09.2017
Nabídku podat do: 12.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. Ratibořská v Kolíně mezi křižovatkou s ulicí Vávrova a mezi křižovatkou Prokopa Velikého. Celková délka úprav je 125,16 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová komunikace o šířce jízdního pruhu 3,5 m. Ulice je ve stávajících stavu řazena do funkční skupiny D1 - Obytná zóna. Vozovka bude provedena s krytem z betonové dlažby, vjezdy k nemovitostem budou provedeny z asfaltového krytu. Odvodnění bude zajištěno pomocí příčných a podélných spádů do stávajících uličních vpustí a částečně bude dešťová voda vsakována v okolní zeleni. Vzhledem k nízkým podélným spádům bude doplněn mikroštěrbinový odvodňovací žlab.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky