Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulice Bachmačská-kanalizace, komunikace, VO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 341
Systémové číslo VZ: P17V00000075
Datum zahájení: 22.09.2017
Nabídku podat do: 05.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulice Bachmačská-kanalizace, komunikace, VO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce stávajícího uličního profilu ulice Bachmačská v úseku mezi ul. Míru a V Zídkách. V rámci stavby dojde k rekonstrukci komunikace, kanalizace, veřejného osvětlení a dojde k sadovým úpravám.

V rámci rekonstrukce bude zachován uliční profil. Celková délka komunikace je 160 m. Vozovka bude provedena z asfaltového krytu a chodníky z betonové dlažby. Odvodnění bude zajištěno pomocí nových uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizace. V rámci rekonstrukce komunikace je navržena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace. Rekonstrukce je řešena výměnou potrubí ve stávající trase, v rámci rekonstrukce budou na kanalizaci doplněny revizní šachty.nVeřejné osvětlení bude jednostranné se sadovými osvětlovacími stožáry.

V této ulici bude probíhat i rekonstrukce vodovodního řadu. Z tohoto důvodu bude nutná koordinace se zhotovitelem rekonstrukce. Investorem rekonstrukce vodovodu je Vodohospodářského sdružení Kolín.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky