Veřejná zakázka: Rekonstrukce výtahů budov č.p. 160, V Kasárnách, č.p. 806 a 807, Dělnická, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1150
Systémové číslo: P24V00000039
Datum zahájení: 13.03.2024
Nabídku podat do: 02.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výtahů budov č.p. 160, V Kasárnách, č.p. 806 a 807, Dělnická, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajícího výtahu budovy č.p. 160, V Kasárnách, Kolín a rekonstrukce dvou stávajících výtahů budov č. p. 806, 807, Dělnická, Kolín, spočívající v jejich demontáži, dodání a montáži nových výtahů v bytových domech v rozsahu technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této výzvy.
Vymezení plnění zakázky:
1. Demontáž stávajících výtahů.
2. Dodávka a montáž nových výtahů podle přiložené přílohy č. 1.
3. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých při stavbě
4. Zhotovitel předá originál stavebního deníku a veškeré doklady k přejímacímu řízení
dokončené stavby objednateli (certifikát, prohlášení o shodě, doklad o ekologické
likvidaci suti)
Případný zábor pro zhotovení zakázky si zhotovitel zajistí sám na své náklady.
Všechny technologické práce budou provedeny dle ochranných předpisů na stavbě, v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel provede veškeré práce za dodržení maximální BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky