Veřejná zakázka: Ulice Školská v úseku mezi čp. 54 a čp. 58 - pořízení územní a hmotové studie novostavby bytového/vých domů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1088
Systémové číslo: P23V00000113
Datum zahájení: 03.10.2023
Nabídku podat do: 25.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ulice Školská v úseku mezi čp. 54 a čp. 58 - pořízení územní a hmotové studie novostavby bytového/vých domů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení územní studie lokality s názvem "Ulice Školská v úseku mezi čp. 54 a čp. 58 - pořízení územní a hmotové studie novostavby bytového/vých domů", která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území na základě podmínky uvedené v územně plánovací dokumentaci. V odůvodněných případech a pro část území může být územní studie podkladem pro pořízení změn územního plánu.

Územní a hmotová studie prověří konkrétní možnosti stávající proluky po demolici původního objektu na plochy pro výstavbu, plochy pro veřejná prostranství, veřejnou zeleň a plochy pro technickou infrastrukturu. Dále prověří možnosti vhodného charakteru zástavby na plochách určených pro výstavbu (uliční čáru, výšku staveb atd.), zejména vazbu navržených staveb (stavebních bloků) k uličnímu prostoru s ověřením možností vhodné úpravy místních komunikací, dopravní obsluhy řešeného území, vhodných umístění nových veřejných prostranství a možností parkování.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky