Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu, ČOV TPCA - II. výzva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1003
Systémové číslo: P23V00000036
Datum zahájení: 21.03.2023
Nabídku podat do: 06.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu, ČOV TPCA - II. výzva
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování projektové dokumentace, inženýrských činností, zajištění výkonu autorského dozoru, pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu, ČOV TPCA“ – II. etapa v rozsahu dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace. Jedná se o betonové části podzemních nádrží – vstupní čerpací stanice a objektu mechanického čištění a šachet – šachty na nátoku před mechanickým čištěním a návrh řešení úpravy stávajícího měrného žlabu na nátoku splaškové vody, kdy dochází k přelévání natékající odpadní vody. Projektová dokumentace bude obsahovat demontáž technologie a návrh kompletní výměny technologie čerpací stanice se stejnými parametry a její montáž. Součástí veřejné zakázky je rovněž zajištění všech potřebných povolujících správních úkonů pro realizaci následného stavebního záměru zadavatele a následné provedení autorského dozoru při realizaci následného stavebního záměru zadavatele.

Následným stavebním záměrem zadavatele je provést sanace podzemních nádrží – vstupní čerpací stanice a objektu mechanického čištění a šachet – šachty na nátoku před mechanickým čištěním a to v souladu s doporučením v diagnostickém průzkumu (zpráva D30/21 Horský s.r.o.) včetně výměny technologie čerpací stanice a navrhnout ekonomicky nejefektivnější řešení Pashallova žlabu P2 a to vyhodnocením varianty úpravy navýšení hrany Parshallova žlabu P2, aby nedocházelo k přetékání vody na přítoku nebo jeho výměny za větší velikost P3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky