Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Gymnázium Kolín - revitalizace parket
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2020 08.07.2020 09:00
ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská - výměna parket ve třídách
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2020 08.07.2020 09:00
ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská - rekonstrukce soc. zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2020 08.07.2020 09:00
Vnitřní vybavení a školní pomůcky pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2020 23.07.2020 09:00
Vnitřní vybavení a školní pomůcky pro Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2020 23.07.2020 09:00
MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 24.06.2020 09:00
Fugnerova 366 - dokončení podkrovních prostor
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 24.06.2020 07:00
Vnitřní vybavení a školní pomůcky pro ZŠ Kmochova, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2020 22.06.2020 10:00
Úsekové měření rychlosti vozidel pro město Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2020 03.07.2020 12:00
„Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980“
podlimitní Hodnocení 20.05.2020 09.06.2020 12:00
V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa
nadlimitní Hodnocení 19.05.2020 01.07.2020 10:00
Vodovodní a kanalizační přípojka k bytovému domu č. p. 1388, K Raškovci, Kolín V
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2020 08.06.2020 09:30
Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 02.06.2020 08:00
Dodávání kancelářských potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 28.05.2020 08:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 28.05.2020 08:00
všechny zakázky