Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kolín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kolín - lokalita Spálenka - výstavba nového chodníku, nového asfaltového povrchu komunikace, cyklotrasy, VO a mobiliáře - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 15.12.2023 12:30
Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II - pavilon 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 12.12.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2023 04.12.2023 10:00
Kolín III, ZŠ Lipanská - rekonstrukce sociálního zázemí - část "A" a "B".
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2023 29.11.2023 15:30
Zpracování projektové dokumentace - revitalizace vnitrobloku ZŠ Masarykova Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2023 15.11.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Okružní mezi ul. Ovčárecká a Veltrubská, Kolín V – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2023 14.11.2023 10:00
Zpracování architektonické studie (návrh stavby) a projektové dokumentace – nové kmenové třídy ZŠ Sendražice, Kolín
podlimitní Hodnocení 10.10.2023 30.10.2023 10:00
Ulice Školská v úseku mezi čp. 54 a čp. 58 - pořízení územní a hmotové studie novostavby bytového/vých domů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.10.2023 25.10.2023 10:00
JEDNOTNÉ ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K INFRASTRUKTUŘE A BEZPEČNOSTNÍ DOHLED VNITŘNÍ SÍTĚ
nadlimitní Vyhodnoceno 22.09.2023 23.10.2023 10:00
Zateplení objektu a úprava I.PP č.p. 550, Polepská, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 16.10.2023 10:00
Dodávání hygienických potřeb MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 10.10.2023 09:00
Nákup multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2023 20.09.2023 10:00
Ulice Jaselská, v úseku mezi ul. Benešova a Tyršova – pořízení územní studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2023 26.09.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace – parkovací dům v Kolíně - opakovaná
podlimitní Vyhodnoceno 23.08.2023 15.09.2023 10:00
Oprava střechy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2023 26.06.2023 09:00
všechny zakázky