Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.95 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pasportizace požárních zařízení v objektech OSBN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 06.03.2020 08:00
Rekonstrukce části ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále v Kolíně
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 27.02.2020 10:00
Rozšíření městského informačního systému Portál úředníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 03.02.2020 10:00
Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 14.02.2020 10:00
Rozšíření pozemní komunikace v Borkách - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.01.2020 03.02.2020 10:00
Kanalizace Kolín - Zibohlavy
podlimitní Příjem nabídek 21.01.2020 13.03.2020 10:00
Smetanova 764, Kolín IV projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.01.2020 07.02.2020 09:00
Prodloužení licencí antivirového systému Kaspersky na 3 roky
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.01.2020 07.02.2020 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Hlavní, V Zahradách a výstavba sloupů VO v ul. K Ovčárům, Sendražice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2020 06.02.2020 09:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2020 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.01.2020 30.01.2020 12:50
Tyršova 976 - výměna protipožárních dveří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2020 24.01.2020 09:00
Stavební úpravy sportovního hřiště Kolín, ul. Seifertova
podlimitní Vyhodnoceno 06.12.2019 08.01.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kolínská, Sendražice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 30.01.2020 09:00
Úprava a zpevnění plochy u atletického stadionu, Kolín V
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.10.2019 14.10.2019 13:00
Výtvarně-architektonická soutěž "Umělecké dílo pro kopec Vinice - Kolín"
VZ malého rozsahu Zadávání 01.10.2019 07.01.2020 14:00
všechny zakázky