Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kolín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební dozor investora a koordinace BOZP na akci – Rekonstrukce fasády - ZŠ, MŠ a Praktická škola, Kutnohorská 179, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 05.08.2024 10:00
Rekonstrukce učebny fyziky a chemie v 5. ZŠ Mnichovická, Kolín V
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2024 22.07.2024 10:00
Zpracování konceptu krajinářských úprav na revitalizaci prostoru v Borkách
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 11.07.2024 09:00
Nákup monitorů a PC s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2024 26.06.2024 10:00
Rekonstrukce fasády – ZŠ, MŠ a Praktická škola, Kutnohorská 179, Kolín
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 29.07.2024 10:00
„Technický dozor investora a koordinace BOZP na akci – Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě Benešova 642-644, Kolín"
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2024 27.06.2024 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP, č.p. 764, Smetanova, Kolín IV - prostory sloužící k podnikání - lékárna
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2024 24.06.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 11 bytů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 24.06.2024 10:00
Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky – zpracování projektové dokumentace, IV. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 19.06.2024 09:00
Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou
podlimitní Hodnocení 30.05.2024 18.06.2024 10:00
Vybudování cyklostezky – ulice Třídvorská, Kolín
podlimitní Vyhodnoceno 30.05.2024 18.06.2024 10:00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KOLÍNĚ
VZ malého rozsahu Příjem návrhů 30.05.2024 30.09.2024 12:00
Rekonstrukce oplocení mezi veř. WC a zadní bránou na centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2024 17.06.2024 10:00
Instalace EPS v Městském domově pro seniory Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2024 17.06.2024 10:00
Produkční prostředí
nadlimitní Vyhodnoceno 16.05.2024 20.06.2024 10:00
všechny zakázky