Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Deponie odstavených vozidel na sektoru I1 v PZKO – 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 26.06.2019 10:00
MŠ Bezručova - PD vybudování multifunkčního prostoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 21.06.2019 08:00
7.ZŠ Masarykova - výměna PVC v 8 učebnách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 21.06.2019 08:00
7.ZŠ Masarykova - akustické obklady v tělocvičně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 21.06.2019 08:00
2.ZŠ Kmochova - rekonstrukce podlah ve 3 učebnách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 21.06.2019 08:00
Zajištění úklidu WC 1.NP na poliklinice v ulici Smetanova 764, Kolín IV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2019 21.06.2019 08:00
Výroba, dodání a montáž šesti kusů autobusových přístřešků
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2019 14.06.2019 12:00
Úprava schodiště a veřejného prostranství ul. Kmochova-Jaselská
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2019 10.06.2019 09:00
Kolín, rozšíření komunikace v ulici K Vinici
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2019 05.06.2019 10:00
oprava topného systému v budově purkrabství Sokolská 545
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2019 29.05.2019 08:00
Zastřešení otevřených balkónů v posledním nadzemním podlaží domu č. p. 110, 111 a 112 v ul. Husova, Kolín I
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2019 27.05.2019 10:00
6.ZŠ Sendražice - PD rekonstrukce střechy a krovu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 26.04.2019 09:00
REKONSTRUKCE PLYNOVODNÍHO ZDROJE TEPLA OD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2019 02.05.2019 10:00
Herní prvek na svahu centrálního dětského hřiště – kuličková dráha
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2019 23.04.2019 07:30
Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62
podlimitní Hodnocení 03.04.2019 06.05.2019 10:00
všechny zakázky