Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kolín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě – Benešova 642-644, Kolín
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2024 11.03.2024 10:00
PROVOZ A ÚDRŽBA PARKOVACÍCH AUTOMATŮ V KOLÍNĚ 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 29.02.2024 12:00
Revitalizace Fragnerových sadů – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 06.03.2024 09:00
Pasportizace hřbitovů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 12.03.2024 09:00
Oprava střešního pláště terasy 2. NP Vodojemu Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 14.03.2024 10:00
Rozšíření sběrného dvora ul. Na Svobodném, Kolín 6 – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 04.03.2024 10:00
Kolín Na Louži – sadové úpravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2024 20.02.2024 11:00
Zpracování projektové dokumentace - lávka pro pěší a cyklisty k železničnímu mostu na trati Kolín - Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2024 01.03.2024 10:00
"Kolín II, ZŠ Kmochova - oprava střešního pláště a hromosvodu"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 19.02.2024 14:30
Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu, ČOV TPCA
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2024 20.02.2024 10:00
Výměna oken a dveří v bytových domech č. p. 356 v ul. Zengrova a č. p. 357 v ul. Havlíčkova, Kolín IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2024 19.02.2024 10:00
Výměna střešního pláště na bytovém domě č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2024 13.02.2024 10:00
Oprava narušené opěrné zdi na st. parc. č. 485 a parc. č. 249/1 vše v k.ú. a obci Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2024 13.02.2024 10:00
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jateční, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2024 07.02.2024 09:00
Propojení dvou kanalizačních stok v ul. Veltrubská, Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.01.2024 05.02.2024 10:00
všechny zakázky