Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení projektové dokumentace - revitalizace hlavního fotbalového hřiště ve sportovním areálu SK Sparta, Brankovická, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 02.01.2023 09:00
Výměna střešního pláště na bytovém domě č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.01.2023 09:00
Výměna oplocení zpevněné plochy pro kontejnery komunálního odpadu parc. č. 2515/35 a parc. č. 2515/37, Kolín - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 06.12.2022 09:00
Nové oplocení kontejnerového stání, úprava prostoru a revitalizace zeleně v ul. Tyršova - II. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 06.12.2022 09:00
Centrální hřbitov Kolín – živé ploty I. etapa obnovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2022 23.11.2022 12:00
Zajištění úklidu společných prostor v bytových domech - Benešova 637 – 644, 773, 774, Míru 636, Tovární 1413, Tyršova 976, V Kasárnách 160, 1011-1015, 1021, 1023
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2022 05.12.2022 09:00
Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín - opakovaná
podlimitní Hodnocení 31.10.2022 22.11.2022 09:00
Rekonstrukce ČS 5 Kovošrot, Kolín IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2022 14.11.2022 10:00
Platební terminál pro Odbor dopravy MěÚ Kolín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2022 26.10.2022 12:00
Stavební úpravy parku a dětského hřiště, ul. Čapkova, Neumannova, Tyla - v Kolíně-Sendražicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2022 24.10.2022 09:00
Zhotovení a instalace hliníkových odlitků hřbitovních označníků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 27.09.2022 09:00
Rekonstrukce zpevněných ploch u obřadní síně na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2022 23.08.2022 09:00
Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín
podlimitní Hodnocení 28.07.2022 26.09.2022 10:00
Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou
podlimitní Hodnocení 27.07.2022 17.08.2022 10:00
Restaurování a rekonstrukce Pernerovy hrobky na hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2022 12.07.2022 09:00
všechny zakázky