Veřejné zakázky města Kolín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Kolín
IČO: 00235440
ID profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP v objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 18.02.2022 09:00
Tisk Zpravodaje města Kolína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 03.02.2022 14:00
MŠ Bezručova 801, rekonstrukce elektrorozvodů a ústředního vytápění v pavilonu č. 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 08.02.2022 09:00
Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 01.02.2022 10:00
Změna způsobu vytápění č.p. 366, Fűgnerova, Kolín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2022 28.02.2022 09:00
Rekonstrukce mostu přes Polepský potok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2022 01.02.2022 09:00
Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín
podlimitní Příjem nabídek 05.01.2022 01.02.2022 12:00
Restaurování a obnova sochy rytíře Rolanda na budově Radnice v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 21.01.2022 09:00
Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2022 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 19.01.2022 12:00
Kácení stromů na Centrálním hřbitově v Kolíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 19.01.2022 12:00
Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - PODRUHÉ OPAKOVANÁ
podlimitní Hodnocení 05.01.2022 21.01.2022 09:00
Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E, v ul. Hrnčířská, Kolín II
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2022 21.01.2022 09:00
MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín 4 - dodávka malého nákladního výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 21.01.2022 09:00
Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 21.01.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, komunikace a VO ul. Zličská, Kolín 5
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 21.01.2022 09:00
všechny zakázky