Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokončení rekonstrukce chodníků MŠ Bezručova 801, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 25.05.2016 08:00
Rekonstrukce fasády ZŠ Mnichovická 62, Kolín 5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 19.05.2016 08:00
Rekonstrukce kuchyně MŠ Sendražice, Školní 430
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 19.05.2016 08:00
Výměna střešní krytiny, okapů a nátěry říms a střešních atik Městské divadlo Kolín, Smetanova 557, Kolín 3
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 21.04.2016 08:00
Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem, Kolín-Štítary
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016 31.03.2016 10:00
Oprava fasády a částečné zateplení fasády ZŠ Kmochova 943, 280 02 Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 31.03.2016 08:00
Rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova 891, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 29.03.2016 08:00
"Rekonstrukce VZT a osvětlení hlavního sálu MSD, Zámecká 109, Kolín 1"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 29.03.2016 08:00
Kolínské posvícení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2016 22.02.2016 08:00
Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 08.12.2015 10:00
„Výběr dodavatele Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a návazných fakultativních činností v rámci individuálního projektu: Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně“
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2015 05.05.2015 09:00
Zajištění úklidu společných prostor bytového domu v ulici Tyršova 976, Kolín II
nadlimitní Zadáno 01.12.2014 05.02.2015 10:00
Centrální hřbitov Kolín - obnova zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2014 29.08.2014 10:00
Zajištění úklidu společných prostor bytových domů v ulici A.Dvořáka
nadlimitní Zadáno 14.03.2014 06.05.2014 10:00
Zajištění úklidu společných prostor bytových domů v ulici Hrnčířská
nadlimitní Zadáno 14.03.2014 06.05.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016