Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kanalizace v ulici Rubešova – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce ulice Zlatá – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 06.12.2016 14:00
Rekonstrukce ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2016 06.12.2016 10:00
Rekonstrukce ulice Nerudova – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2016 06.12.2016 10:00
ZŠ Kmochova 943 - venkovní nasvícení budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016 31.10.2016 08:00
Základní umělecká škola, Sokolská 24, Kolín 2 - zabezpečovací systém
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 25.10.2016 08:00
Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 10.10.2016 10:00
Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 05.10.2016 10:00
Dodání přístřešků na 3 autobusové zastávky MHD v Kolíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2016 05.10.2016 09:00
Přeložka účelové komunikace, kabelu NN a vystrojení čerpacích stanic ČS6, ČS8 na sektoru E v PZKO
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 22.09.2016 10:00
Odvodnění sektoru E do odvodňovacího systému PZKO
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 31.08.2016 10:00
Gymnázium Kolín, Žižkova 162 - oprava střechy gymnastického sálu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016 31.08.2016 08:00
Stavební úpravy pro rozšíření baru v objektu KINA 99
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016 31.08.2016 08:00
Rekonstrukce střechy MŠ Bachmačská 710, Kolín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 08.08.2016 08:00
Zastřešení hlavního vchodu ZŠ Lipanská 420, Kolín 3
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 28.06.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016