Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hala v Borkách
Odesílatel Jana Řehořková
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2019 17:13:09
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 27_Sportovní hala v Borkách.pdf (308.25 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Návrh smlouvy o dílo_oprava_06.9.2019.docx (65.21 KB)