Veřejná zakázka: Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 939
Systémové číslo: P22V00000090
Evidenční číslo zadavatele: 523749
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-030498
Datum zahájení: 28.07.2022
Nabídku podat do: 26.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna kanalizace v ul. Třídvorská, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výměna kanalizačního řadu a přepojení kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí ve stávající trase ul. Třídvorské v Kolíně.

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou projektantem: Ing. Martin Soudek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 0701010, která je přílohou č. 2 (dále jen také „DPS“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků