Veřejná zakázka: Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 515
Systémové číslo VZ: P19V00000005
Datum zahájení: 05.02.2019
Nabídku podat do: 25.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizační stoky All v ul. Horského, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizační stoky All včetně připojovacích šachet kanalizačních přípojek a dále bude provedena rekonstrukce uličních vpustí.
Jedná se o výměnu potrubí v délce 130 m. Rekonstruovaný úsek bude začínat v Š5 a bude zaústěn do stoky Alla v ulici Okružní. Stoka bude z materiálu PP SN12 DN500. Uliční vpusti a domovní přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku.
Povrch místní komunikace bude v celé šíři opatřen novou živičnou vrstvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky