Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 385
Systémové číslo: P17V00000119
Datum zahájení: 07.12.2017
Nabídku podat do: 15.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na rekonstrukci částí kanalizačních stok Glc, Gl a Glll včetně přepojení na stávající přípojky. Potrubí připojené k hlavnímu řadu k jednotlivým nemovitostem je ve správě vlastníka kanalizační přípojky a bude po zhodnocení technického stavu opraveno jednotlivými majiteli nemovitostí. Žádáme o prověření stavu a informaci od správců sítí tak, aby se veškeré práce případně časově sjednotily při samotné realizaci rekonstrukce.

Veřejná zakázka dále zahrnuje rekonstrukci povrchu místní komunikace v ul. Táboritská (od ul. Žižkova – ul. Prokopa Velikého), v ul. Prokopa Velikého (od ul. Jateční – ul. Lipanská) a ul. Jateční (od ul. Žižkova - ul. Roháčova) v Kolíně. V rámci rekonstrukce bude proveden nový živičný kryt komunikace (v případně potřeby budou doplněny jednotlivé konstrukční vrstvy).

Projektová dokumentace bude obsahovat tři provozní soubory (pro každou kanalizační stoku)

1. etapa - ul. Táboritská, kanalizační stoka Glc (od ul. Žižkova – ul. Prokopa Velikého) – délka cca 245 m,
2. etapa - ul. Prokopa Velikého, kanalizační stoka Gl (od ul. Jateční – ul. Lipanská) – délka cca 275 m,
3. etapa - ul. Jateční, kanalizační stoka GIIIc (od ul. Žižkova – ul. Roháčova) – délka cca 121 m.

Kanalizační stoky jsou v nevyhovujícím stavu, což potvrzují i kamerové zkoušky, které jsou k dispozici u zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky