Veřejná zakázka: Čištění a udržovací práce na části odvodňovacích příkopů v PZKO - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 355
Systémové číslo: P17V00000089
Datum zahájení: 22.09.2017
Nabídku podat do: 06.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čištění a udržovací práce na části odvodňovacích příkopů v PZKO - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba, která zajistí čištění a udržovací práce na části páteřního odvodňovacího příkopu v Průmyslové zóně Kolín Ovčáry. Upravovaný příkop oboustranně navazuje na stávající příkopy – na začátku úprav na propustek u okružní křižovatky, na konci úprav na příkop směrem k ČOV. Dno příkopu zanesené sedimenty bude prohloubeno do původní nivelety, budou vyčištěna dna propustků, odstraněn vegetační pokryv, vyřezáno rákosí a náletové dřeviny, upraveno svahování a provedeny vegetační úpravy. Výsledkem bude zprůtočnění a zkapacitnění koryta – obnovení jeho funkce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky