Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti „Východní obchvat Kolína“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1110
Systémové číslo: P24V00000003
Spisová značka: ODVZ 889/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.01.2024
Nabídku podat do: 02.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti „Východní obchvat Kolína“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na služby je pořízení Studie proveditelnosti „Východní obchvat Kolína“.

Studie proveditelnosti a stanovisko EIA bude využita při přípravě investičního záměru, bude sloužit jako základní podklad pro zadání projektové přípravy východního obchvatu Kolína, zahrnující zhotovení kompletní projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení záměru – projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a následně dokumentace pro zadání stavby (DZS). Dále pak pro související inženýrskou činnost, zajištění potřebných souhlasů a povolení včetně majetkoprávního vypořádání záměru východního obchvatu Kolína.

STP má popsat, variantně řešit, optimalizovat a vyhodnotit investiční projekt/nejvhodnější sledovanou variantu se všemi vyplývajícími specifiky.

Nedílnou součástí STP bude projednání záměru východního obchvatu Kolína se všemi dotčenými subjekty a orgány veřejné správy, které budou záměrem dotčeny a získání jejich písemných vyjádření a stanovisek (případně rozhodnutí).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky