Veřejná zakázka: Ulice Jaselská, v úseku mezi ul. Benešova a Tyršova – pořízení územní studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1067
Systémové číslo: P23V00000096
Datum zahájení: 04.09.2023
Nabídku podat do: 26.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ulice Jaselská, v úseku mezi ul. Benešova a Tyršova – pořízení územní studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pořízení územní studie lokality s názvem „Ulice Jaselská, v úseku mezi ul. Benešova a Tyršova – pořízení územní studie“, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území na základě podmínky uvedené v územně plánovací dokumentaci. V odůvodněných případech a pro část území může být územní studie podkladem pro pořízení změn územního plánu.

Územní studie prověří konkrétní možnosti rozdělení pozemků stávající proluky po demolicích původních objektů (80. léta minulého století – budování průtahu městem) na plochy pro výstavbu, plochy pro veřejná prostranství, veřejnou zeleň a plochy pro technickou infrastrukturu. Dále prověří možnosti vhodného charakteru zástavby na plochách určených pro výstavbu (uliční čáru, výšku staveb atd.), zejména vazbu navržených staveb (stavebních bloků) k uličnímu prostoru s ověřením možností vhodné úpravy místních komunikací, dopravní obsluhy řešeného území, vhodných umístění nových veřejných prostranství a možností parkování. Spolu s charakterem zástavby bude řešena i přilehlá komunikace Jaselská s charakterem návratu k centrální městské třídě s prvky zeleně, parkováním, cyklistickou dopravou a pěší prostupností. Studie prověří možnost majetkoprávního uspořádání mezi jednotlivými vlastníky tak, aby bylo možné sjednotit pozemky vlastníků do kompaktní formy a umožnit tak budoucí smysluplnou výstavbu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Název oddělení: Odbor investic a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky