Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MUKOLIN/ODVZ 80975/24-hra
ID ve SpSl mukoF240000809Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Úprava veřejného prostoru zahrnuje řešení několika dílčích úloh v zastavěném území města, jejichž cílem je zkvalitnění stávajícího veřejného parteru ve vnitrobloku bytových domů a nové zpřístupnění navazující zahrady městské knihovny a parkánu nad železniční tratí. Místo je veřejný prostor, úprava má podpořit jeho využití. Bude umožněn volný pohyb a přístup návštěvníků přicházejících na parkán, do knihovny, její zahrady nebo do obchodů v parteru. Součástí zakázky je také povýsadbová péče.
Místo plnění: Kolín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)
Kontakt: Mgr. Alena Hrabalová
e-mail: alena.hrabalova@mukolin.cz
tel: 321 748 283
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.06.2024 10:00
Datum zahájení: 30.05.2024 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):