Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce ul. Kutnohorská
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na rekonstrukci ul. Kutnohorská v Kolíně, úsek mezi ul. Politických vězňů a ul. U Křižovatky. Projektová dokumentace bude vycházet z vypracované dopravní studie, která je součástí zadávací dokumentace.
Zásadní proměnou této ul. je návrh "mini-okružní křižovatky, dále pak zejména sadové úpravy, úpravy autobusových zastávek, parkovací zálivy atd.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I
Kontakt: Radka Váňová
e-mail: radka.vanova@mukolin.cz
tel: 321 748 347/603 213 802
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.09.2020 10:00
Datum zahájení: 03.08.2020 13:42