Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sportovní hala v Borkách
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly pro omezený počet halových sportů se zázemím a s tribunou pro diváky, na pozemku parc. č. 432/3, ku Kolín, který je ve vlastnictvím zadavatele, a na přilehlých pozemcích, a související dopravní a technická infrastruktura – blíže viz Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)
Kontakt: Barbora Vedralová
e-mail: barbora.vedralova@mukolin.cz
Mgr. Jana Řehořková
e-mail: rehorkova@akrehorkova.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.09.2019 11:00
Datum zahájení: 23.07.2019 00:00