Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce ČS K Rybníku, Kolín Štítary
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce ČS K Rybníku, Kolín-Štítary. Stavba zahrnuje rekonstrukci části gravitační kanalizace, odlehčovací komory k odvedení splaškových vod a rekonstrukci technologie čerpací stanice.
Rekonstrukce ČS K Rybníku obsahuje následující:
• Kanalizační stoka A žebr. PP DN200 v délce 6 m, DN 500 v délce 4,8 m
• Kanalizační odlehčovací stoka žebr. PP 400 v délce 2,4 m
• Bezpečnostní přeliv BP1 žebr. PP 300 v délce 5,5 m
• Kanalizační šachta – 3 ks prefabrikovaná šachta Ø 1000 mm
• Odlehčovací komora – 1 ks 4,45 x 3,3 x 3,0 m
• Přeložka vodovodu PE 100 RC DN 160 v celkové délce 11,7 m
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Kontakt: Jana Ontlová
e-mail: jana.ontlova@mukolin.cz
tel: 702 186 037
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.08.2019 10:00
Datum zahájení: 19.07.2019 09:30